Популяризират Добрич като туристическа дестинация

Актуализираха програмата за развитие на туризма на територията на града за 2019 година

Популяризират Добрич като туристическа дестинация

На редовно заседания Общинският съвет на Добрич даде съгласие за планиране на сумата от 5 600 лева за информационно и рекламно обслужване.
Средствата ще бъдат използвани  за реклмна дейност, чрез която Добрич ще бъде популяризиран като туристическа дестинация чрез ползване услугите на специализирана агенция, която представя новини, интервюта, снимки и видеа, свързани с града.

Програмата за развитие на туризма на територията на Община Добрич е годишен оперативен документ за реализиране на основни приоритети и цели на града в областта на туризма. Тя е приета с резервиран финансов ресурс в размер на 53 713 лева.