Наградиха носителите на тазгодишната награда „Йордан Парушев”

Тазгодишните носители на високото отличие са Петър Цонев и Камелия Пейкова.

Наградиха носителите на тазгодишната награда „Йордан Парушев”

Наградата „Йордан Парушев” беше връчена днес на сесия на Общинския съвет на Добрич от председателя Иво Пенчев на двамата абитуриенти от ЕГ „Гео Милев”.
Директорът на учебното заведение Милена Иванова представи пред общинските съветниците постиженията на двамата зрелостници. 

Успехите на Камелия Пейкова са предимно в областта на хуманитарните науки, чуждите езици и гражданското образование. Тя е с постижения в областта на английския език, поезията, състезания по речи и дебати, финалист на Конференция по гражданско образование, активен участник към дейността на ученическия съвет на училището, автор, сценарист и режисьор на пиеса на 11-и клас на гимназията. 


Петър Цонев е с постижения на национално ниво по информатика и информационни технологии, география, история, немски и английски език, носител на основна стипендия на проект "1000 стипендии" на фондация "Комунитас" и с отличен успех за целия курс на обучение в гимназията, 

Наградата на Петър Цонев беше взета от баща му, тъй като зрелостникът не е в Добрич.

Припомняме, че през 2004 година ОбС учреди награда на името на дългогодишния директор на ЕГ "Гео Милев" Йордан Парушев. Тя се връчва на ученик от 12 клас за изключителни постижения в учебната и творческа дейност, за принос в издигане на името на училището и града. Йордан Парушев е един от родоначалниците на идеята за създаване на чуждоезиково обучение в нашия град.