ДКЦ I ще инвестира в медицинска апаратура и ремонтни дейности

На редовното си заседание Общинският съвет на Добрич даде съгласие за инвестиция в медицинска апаратура и ремонтни дейности в ДКЦ I

ДКЦ I ще инвестира в медицинска апаратура и ремонтни дейности

Лечебното заведение ще инвестира средства за закупуване на физиотерапевтично медицинско оборудване за нуждите на сектор “Физиотерапия и рехабилитация”, ехограф за неврологичен кабинет, авторефрактометър и безконтактен тонометър с пахиметър за очен сектор и хематологичен анализатор за нуждите на клинична лаборатория, с обща прогнозна стойност до  55 000 лева, без ДДС.
В ДКЦ I ще бъдат направени и ремонтни дейности, включващи доставка и монтаж на помпи с допълнителни компоненти към котелна инсталация, подмяна на съществуваща дървена дограма с нова PVC с включени довършителни дейности, подмяна на 50 отоплителни радиатора с обща прогнозна стойност до  35 000 лева, без ДДС.

Предложението за даване на съгласие беше отправено от управителя на Диагностично консултативния център д-р Мариян Ананиев, който декларира, че дружеството е в състояние да осигури финансовите средства за инвестициите.