610 ученици са напуснали общообразователните училища в област Добрич, повечето от тях са заминали в чужбина

През учебната 2017/2018 година 610 ученици са напуснали общообразователните училища в област Добрич, от които 530 в основното образование.

610 ученици са напуснали общообразователните училища в област Добрич, повечето от тях са заминали в чужбина

Това съобщиха от пресцентъра на Териториалното статистическо бюро-Североизток.


Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 300, или 56.6%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 148, или 27.9%, и на напусналите поради нежелание да учат - 9.1%.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 648 ученици, а средно - 585 души.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 78.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 85.8%. Само 17 деца от началните класове в областта изучават два чужди езика.

Учителите, включително директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост, в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 1 264. Жените преобладават в учителската професия, като съставляват  81.0% от общия брой на учителите в областта.

Към 1.10.2018 г. в областта функционират 3 частни общообразователни училища, като в тях са записани общо 141 ученици, или 1.1% от общия брой на учениците в общото образование.

Към същата дата учебни занятия в област Добрич се водят в 59 общообразователни училища (при 1 955 за цялата страна), от които 3 начални, 35 основни, 4 обединени, 4 гимназии и 13 средни училища. В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища нараства с 1 или с 1.7%. Учениците са 12 948, разпределени в 620 паралелки. В една паралелка в общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици (при 21 за цялата страна). В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общообразователните училища намалява с 462 ученици, или с 3.4%.