Концерт под мотото „Не на агресията, да на песента и танца“ ще се проведе в село Дончево

Концертът е организиран и финансиран от Община Добричка

Концерт под мотото „Не на агресията, да на песента и танца“ ще се проведе в  село Дончево

Проявата ще се проведе на 28 май  от 13.30 часа в Народното читалище „Напредък 1942 г.“ в село Дончево.В концерта „Не на агресията, да на песента и танца“ участие ще вземат около 200 ученици от 13 училища от Община Добричка. С песни и танци те ще кажат „Не на насилието”. 

Това е поредната инициатива, предвидена  по  плана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Добричка и е част от проявите, посветени на Националната кампания „Не на насилието“. 

На концерта ще присъства кметът на Общин Добричка инж.Тошко Петков, членове на МКБППМН-Добричка, обществени възпитатели, представители на общинската администрация, на Детската педагогическа стая, директори на училища, председатели на училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, жители и гости на село Дончево.

На снимката: Анелия Данаилова, Сиана Панчева, Магдалена Лъчезарова, Севдие Севдалинова, Румяна Галева, Тодора Станкова, Тейджан Демирова, Бирджан Демирова - ученички в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в село Дончево