Ясно е кой спечели конкурса за директор на детска ясла „Пролет” в Добрич

Мария Боянова е спечелила конкурса за директор на детското заведение, съобщиха от Община Добрич.

Ясно е кой спечели конкурса за директор на детска ясла „Пролет” в Добрич

Кандидатите за директорския пост на ДТ „Пролет” са минали третия етап на конкурсната процедура - интервю. 
То е било проведено от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов. Комисията е била председателствана от зам.-кмета по Хуманитарни дейности д-р Емилия Баева.

На първо място е Мария Боянова с общо 117 точки.

Припомняме, че за директорския пост на Детска ясла №5 „Пролет” се конкурираха четирима кандидати - Мария Боянова, Стоянка Петрова, Миглена Григорова и Ваня Тодорова.