Общинският съвет на Добрич ще решава дали ДКЦ I да инвестира в медицинска апаратура и ремонтни дейности

Общинският съвет на Добрич ще гласува предложението на предстоящото си заседание на 28 май

Общинският съвет на Добрич ще решава дали ДКЦ I да инвестира в медицинска апаратура и ремонтни дейности

Лечебното заведение желае да инвестира средства за закупуване на физиотерапевтично медицинско оборудване за нуждите на сектор “Физиотерапия и рехабилитация”, ехограф за неврологичен кабинет, авторефрактометър и безконтактен тонометър с пахиметър за очен сектор и хематологичен анализатор за нуждите на клинична лаборатория, с обща прогнозна стойност до  55 000 лева, без ДДС.
В ДКЦ I се предвиждат и ремонтни дейности, включващи доставка и монтаж на помпи с допълнителни компоненти към котелна инсталация, подмяна на съществуваща дървена дограма с нова PVC с включени довършителни дейности, подмяна на 50 отоплителни радиатора с обща прогнозна стойност до  35 000 лева, без ДДС.

Предложението за даване на съгласие е отправено от управителя на Диагностично консултативния център д-р Мариян Ананиев, който декларира, че дружеството е в състояние да осигури финансовите средства за инвестициите. Докладната записка е внесена от зам.-кмета Росица Йорданова. 

Предложението ще бъде гласувано на следващото редовно заседание на Общинския съвет в Добрич на 28 май.