Лесовъди отчетоха добрите резултати от иновативните методи, приложени в учебната база на ДГС-Генерал Тошево

Три години след създаването на Демонстрационния учебен обект на територията на ДГС-Генерал Тошево в него се проведе годишно съвещание по опазване и стопанисване на горите на териториалното поделение.

Лесовъди отчетоха добрите резултати от иновативните методи, приложени в учебната база на ДГС-Генерал Тошево

Лесовъди, горски и експерти от РДГ-Варна, СИДП и стопанството разгледаха няколко отдела, в които са приложени различни начини за възобновяване на широколистните гори. Работата в обекта представи д-р Йордан Петров, който определи начинанието като "един много сериозен проект, важен за възобновяване на горите и опазване на екосистемите". Лесовъдите отчетоха добрите резултати от иновативните методи, които са приложени, като изразиха надежда, че по-голямата част от тях скоро ще навлязат в практиката. Зам.-директорът на РДГ-Варна инж. Здравка Дейкова сподели пред присъстващите, че е доволна от резултатите и от това, че въпреки рутинната работа в стопанствата все още има хора, които правят наука и мислят за бъдещето на българската гора.Идеята за създаването на учебната база е на д-р Петров.  Това е единственият по рода си демонстрационен обект в Северна България, чиято цел е да изследва и демонстрира лесовъдския ефект от провеждането на различни видове сечи, възобновяването на горите и опазване на техните обитатели. От тази година д-р Петров и директорът на ДГС-Генерал Тошево инж. Йорданка Найденова работят и с екип на ЛТУ, който вече гостува в стопанството, като наблюденията и съвместните дейности ще продължат и през следващите месеци. Преподаватели от ШУ "Епископ Константин Преславски" също проявяват интерес към обекта, като според тях той е отлична база за провеждане на практически занятия със студенти еколози.