СУ „П. Р. Славейков“ представи добра практика на английски език пред водещи специалисти от чужбина

Училището е било избрано от Търговско-промишлена палата в Добрич за съвместно представяне на проект „SUDEGO: Целите за устойчиво развитие на ООН“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕК.

СУ „П. Р. Славейков“ представи добра практика на английски език пред водещи специалисти от чужбина

Гости на конференцията са били д-р Пиетро Рани и Делия Зингарели от ЕРФАП – Лацио – Център за професионално образование и обучение от Рим /Водещ партньор на проекта/, преподаватели по биология, физика, английски език, математика, журналисти и социолози от Финландия, Северна Ирландия, Каталуния – Испания. От българска страна са присъствали представители на ТПП и на бизнеса от Добрич.
Конференцията се е провела в Заседателната зала на училището. В нея са участвали 31 ученици от 9, 10 и 11 клас. Те са показали пред гостите добра практика по една от целите на проекта, с презентацията „Изграждане на позитивно отношение към природата чрез екологично възпитание“. Участниците от чужбина са нямали нужда от преводач. Те са задавали въпроси и са участвали в дискусията на работния език на срещата - английски. Презентирането на дейностите по една от целите на проекта, извършени от учениците през последната учебна година, е било възложено на Живко Христов, който е впечатлил специалистите с перфектния си английски език.  

Проектът SUDEGO е бил представен от д-р Пиетро Рани, който е разработил платформата с всичките й цели. Накрая се е провела дискусия.

Гостите са посетили урок с програмата Енвижън в 1 а клас, след което са разгледали училището.

Преподаватели от Финландия са останали впечатлени от Художествената галерия в Добрич. Те са коментирали, че децата в тяхната страна не са толкова сръчни, а като причина са посочили постоянната работа с таблети, тъй като там обучението е в голяма степен компютърно базирано. Освен това учителите отбелязали, че учениците в СУ „П. Р. Славейков“ са дисциплинирани. 

Извън официалната конференция гостите са разговаряли на английски език и с други ученици. В заключение всички са изразили впечатление от нивото на обучение по английски език в училището.