Ученици от три училища в Добрич получиха удостоверения за обучение в Административния съд

Ученици от три добрички училища са завършили учебната година по образователна програма в Административния съд

Ученици от три училища в Добрич получиха удостоверения за обучение в Административния съд

Ученици от СУ „Св. Климент Охридски“, СУ„Любен Каравелов“ и ЧПГТП „Райко Цончев“ са получили удостоверения за целогодишен труд, който са полагали по образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".Обучението им е приключило с викторина от 30 въпроса от областите на правото, държавното управление и правата ни в Европейския съюз. 

Освен учители и ученици от трите училища, в заключителното мероприятие в Административния съд в Добрич са участвали Красимира Иванова – административен ръководител на съда и съдия Нели Каменска.

Учениците са отговаряли на въпроси, свързани с административните съдилища, кой назначава съдиите, прокурорите и следователите, какво означава „разделение на властите“ и каква е формата на държавно устройство на Република България според действащата Конституция от 1991 г. Дискутирали са и три от основните права, придобити, след като България е станала пълноправен член на ЕС.

На първо място във викторината са се класирали от СУ „Св. Климент Охридски“, на второ от ЧПГТП „Райко Цончев“, а на трето - СУ „Любен Каравелов“.

Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" е била в рамките на учебната 2018/2019 година. Ученици от СУ „Св. Климент Охридски“, СУ„Любен Каравелов“ и ЧПГТП „Райко Цончев“ са придобили знания в областта на съдебната власт.