75 000 лева за почистване на дерето и нерегламентирани замърсявания ще отпусне Община Добрич

За почистването предстои да бъде обявена обществена поръчка, съобщиха за Добрич Онлайн от Общинската администрация след направено запитване.

75 000 лева за почистване на дерето и нерегламентирани замърсявания ще отпусне Община Добрич

Поръчката  ще бъде с предмет на дейност „Избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка и за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на град Добрич", разделена на две обособени позиции.Предвидено е първата да е за избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка, на територията на град Добрич, а втората за почистване на нерегламентирани замърсявания в града.

След избор на изпълнител ще се пристъпи и към реализирането на предвидените дейности.

Стойността на обществената поръчка ще бъде 75 000 лева без ДДС.