Становище на Здравното министерство за водата в Пастир се очаква утре

Главният инженер на ВиК – Добрич Павел Павлов днес е бил на среща с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев във връзка с безводието в генералтошевския квартал „Пастир“.

Становище на Здравното министерство за водата в Пастир се очаква утре

Директорът на водното дружество Тодор Гикински коментира, че са извършили промивки и хиперхлориране на водопровода в квартала. По думите му от Регионалната здравна инспекция в Добрич са посочили лаборатория във Варна, където да бъде изследвана водата. Гикински уточни, че от протоколите е станало ясно, че съгласно Наредба 9 водата е годна за питейно-битови нужди.
 „Дадохме пробите на РЗИ, но казаха, че не са съгласни с тях“, заяви той. Гикински допълни, че от РЗИ са поискали писмени доказателства от друга лаборатория, които да покажат, че веществата, заразили водата, не съществуват в мрежата.

„Помолих ръководството на Софийска вода да разреши на лабораторията им да изследват водата. Методът им на изследване не засича такова вещество във водата“, обясни директорът на водното дружество. Той посочи, че от Софийска вода имат предоставен софтуер от Париж, който не може да засича всички вещества, посочени в Наредба 9. По думите му водата е била изследвана в лабораторията, но не са успели да засекат само един от елементите, който от РЗИ искат.

 „Няма акредитирана лаборатория в България, която да изследва такова активно вещество“, каза Гикински.  В момента изработват методика, чрез която да успеят да засекат елемента във водата. 

Директорът на водното дружество коментира още, че карантинният срок на веществата, причинили замърсяване на водата, е изтекъл.

Гикински е поискал предписание, чрез което водата в кв. „Пастир“ да бъде пусната само за битови нужди и хората да бъдат предупредени. Той уточни, че не е получил отговор във връзка с направеното от него предложение. 

 „Оказва се, че  България няма такава лаборатория , която да изследва всички показатели в Наредба 9. Търси се методика, чрез която водата да влезе в определените норми. Хората вече реагират остро и са в правото си“, коментира кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. 

От 25 април жителите на квартал „Пастир“ в Генерал Тошево са без вода след замърсяване с пестициди. Предоставя им се минерална вода и водоноски.