Свободни работни места в Добрич на 14 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 14 май

ДБТ - ДобричГладач  1

Машинен оператор, шиене на облекла  3

Машинен оператор, шиене на облекла  2

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образование - Висше, Език - Английски  1

Асистент-продавач, Образование - Висше  1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше  1

Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1

Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1

Медицински лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи  1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)  4

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)  3

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно 5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Без образование  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10

Общ работник,Образование - Начално,Основно  3

Шивач, Образование - Основно  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  26

Общ работник, Образование - Основно  4

Шивач, Образование - Основно  5

Общ работник, Образование - Основно  31

Гладач, Образование - Основно  5

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно  1

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно  4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  4

Камериер/камериерка, Образование - Основно  2

Готвач, Образование - Основно  8

Работник, кухня, Образование - Основно  10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  20

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  4

Готвач, Образование - Основно (готвач),Средно (готвач)  15

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално  10

Животновъд, Образование - Основно,Начално  1

Гладач, Образование - Основно,Начално  5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално  3

Пиколо, Образование - Основно,Средно  3

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  1

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно  2

Животновъд, Образование - Основно,Средно  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Администратор, хотел,Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски3

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски  5

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  4

Сервитьор, Образование - Средно  3

Барман, Образование - Средно  5

Аниматор, Образование - Средно, Език - Руски, Английски1

Администратор, хотел, Образование - Средно  10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  10

Пиколо, Образование - Средно  9

Общ работник, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  9

Помощник-сладкар, Образование - Средно  3

Сладкар, Образование - Средно  2

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски4

Работник, сезонен, Образование - Средно, Език- Немски, Английски  2

Пиколо, Образование - Средно  15

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  5

Рецепционист, хотел, Образование - Средно, Език - Руски, Румънски, Английски  1

Сервитьор, Образование - Средно  1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно, Език - Английски  2

Барман, Образование - Средно  4

Касиер, Образование - Средно  1

Помощник-готвач, Образование - Средно  5

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно  1

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  10

Готвач, Образование - Средно  25

Готвач, Образование - Средно  9

Камериер/камериерка, Образование - Средно  4

Барман, Образование - Средно, Език - Немски, Английски5

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  4

Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  1

Барман, Образование - Средно  1

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски, Немски5

Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно  2

Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  21

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Немски4

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  4

Майстор-готвач, Образование - Средно  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6

Помощник-готвач, Образование - Средно  7

Сервитьор, Образование - Средно  12

Готвач, Образование - Средно  5

Шофьор, линейка, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно  2

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно  4

Администратор, хотел, Образование - Средно  2

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно  3

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  3

Сервитьор, Образование - Средно  9

Сервитьор, Образование - Средно  4

Помощник-готвач, Образование - Средно  4

Готвач,Образование - Средно  5

Спасител, басейн, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно  1

Спасител, басейн, Образование - Средно  9

Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно  20

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  9

Дърводелец, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно10

Стругар, Образование - Средно  1

Касиер, Образование - Средно  2

Барман, Образование - Средно  2

Барман, Образование - Средно  5

Общ работник, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  4

Спасител, басейн, Образование - Средно  2

Асистент, офис, Образование - Средно  1

Пакетировач, Образование - Средно  1

Касиер, Образование - Средно  12

Барман, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  15

Барман, Образование - Средно 12

Майстор-готвач, Образование - Средно (готвач)  2

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)  1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж, Език - Руски, Английски  10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)  2

Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно (Механик на селскостопанска техника)  1

Помощник-готвач, Образование - Средно (помощник готвач),Основно (помощник готвач)  10

Спасител, басейн, Образование - Средно (спасител, басейн)  10

Спасител, плаж, Образование - Средно (спасител, плаж)  10

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина  1

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)  5

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Транспортни  услуги (автокранист),Основно (автокранист)  1

Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)  1

Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)  1

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно  7

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно  3

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  15

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно  10

Барман, Образование - Средно,Основно  10

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно  3

Готвач, Образование - Средно,Основно  5

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  5

Готвач,Образование - Средно,Основно  4

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Английски, Руски  5

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Руски, Английски5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист, Без образование  1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)  1

Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно  2

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )  1

Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  2

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално  8