Четири кандидати за директор на Детска ясла №5 "Пролет"

Четирима кандидати ще се конкурират за директорския пост на Детска ясла №5 "Пролет".

Четири кандидати за директор на Детска ясла №5 "Пролет"

Това са Стоянка Петрова, Миглена Григорова, Ваня Тодорова и Мария Боянова. 
Кандидатите са били оценявани от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов. Тя е председателствана от зам.-кмета по Хуманитарни дейности д-р Емилия Баева, членове са -  Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, д-р Бисерка Пачолова – общински съветник и член на ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“, Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“ и Фатма Капитанова – юрисконсулт в Община град Добрич.