Избират председател на местния общобългарски комитет „Васил Левски“ на 15 май

Общинският комитет „Васил Левски“ – гр. Добрич, част от Общобългарския комитет, носещ името на Апостола, свиква общо събрание. Основните цели на събранието са избор на Председател и приемане на всички, които желаят да членуват в Комитета.

Избират председател на местния общобългарски комитет „Васил Левски“ на 15 май

Основната функция на Общобългарски комитет „Васил Левски“ и респективно на общинските структури се състои в развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, науката и културата чрез опазване на българското културно наследство, свързано с идеите на Васил Левски и неговите сподвижници, както и на други дейци от българското Възраждане. Към момента Общинските комитети „Васил Левски“ са около 90, а клубовете „Млади възрожденци“, в които членуват ученици от различни учебни заведения в страната и не само, са над 300.
Идеята за провеждане на Общо събрание и възраждане на Общинския комитет на територията на Община Добрич, който през последните години не е осъществявал активна дейност, се зароди по време на представяне дейността на Комитета, което се състоя през месец април тази година в същата зала на читалище „Йордан Йовков“. Специален гост тогава беше Васил Василев, председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“.

Общото събрание ще се проведе на 15 май 2019 год., сряда, от 17:00 ч. в Мултифункционалната зала в сградата на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“