Свободни работни места в Добрич на 13 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 13 май

ДБТ - Добрич
Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше     2

Младсжки работник, Образование - Висше    1

Асистент-продавач, Образование - Висше    1

Медицински лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи    1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)     5

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)      3

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно     5

Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1

Общ работник, Образование - Начално     3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно   1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10 

Общ работник, Образование - Начално,Основно    3

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно    1

Гладач, Образование - Основно     5

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно     7

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно      23

Общ работник, Образование - Основно     2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно     5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10

Портиер, Образование - Основно     2

Сервитьор, Образование - Основно       15

Общ работник, Образование - Основно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    1

Сервитьор, Образование - Основно     1

Общ работник, Образование - Основно      35

Шивач, Образование - Основно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1

Готвач, Образование - Основно      8

Общ работник, Образование - Основно      4

Камериер/камериерка, Образование - Основно     2

Гладач, Образование - Основно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5

Пакетировач, Образование - Основно        1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       32

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно      5

Продавач-консултант, Образование - Основно     1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     5

Опаковач, Образование - Основно       4

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)     1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)     1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)      1

Животновъд, Образование - Основно,Начално      1

Готвач, Образование - Основно,Средно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно    4

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     1

Пиколо, Образование - Основно,Средно       4

Общ работник, Образование - Основно,Средно       2

Шлосер, Образование - Основно,Средно       2

Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно        8

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно     1

Общ работник, Образование - Основно,Средно     5

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно      8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно    9

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно    10

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно    1

Общ работник, Образование - Основно,Средно    10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4

Общ работник, Образование - Основно,Средно     1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно     1

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно    5

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно     3

Спасител, басейн, Образование - Средно     2

Продавач-консултант, Образование - Средно    1

Готвач, Образование - Средно    5

Камериер/камериерка, Образование - Средно    5

Асистент, офис, Образование - Средно    1

Спасител, басейн, Образование - Средно      1

Общ работник, Образование - Средно     2

Касиер, Образование - Средно     2

Пакетировач, Образование - Средно   2

Готвач, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно    4

Барман, Образование - Средно    5

Пиколо, Образование - Средно    5

Помощник-готвач, Образование - Средно     10

Помощник-готвач, Образование - Средно    5

Рецепционист, Образование - Средно    5

Барман, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно     4

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Барман, Образование - Средно    5

Продавач-консултант, Образование - Средно    2

Сладкар, Образование - Средно    2

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно    1

Камериер/камериерка, Образование - Средно    4

Барман, Образование - Средно    5

Сервитьор, Образование - Средно    3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    5

Аниматор, Образование - Средно    1

Пиколо, Образование - Средно     4

Сервитьор, Образование - Средно   5

Касиер, Образование - Средно    2

Барман, Образование - Средно     12

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9

Сервитьор, Образование - Средно     10

Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно      20

Спасител, басейн, Образование - Средно    10

Сервитьор, Образование - Средно     2

Администратор, хотел, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно     11

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     5

Стругар, Образование - Средно    1

Пиколо, Образование - Средно      10

Сладкар, Образование - Средно    5

Администратор, хотел, Образование - Средно     10

Сервитьор, Образование - Средно     10

Помощник-сладкар, Образование - Средно    3

Продавач-консултант, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно    9

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Помощник-готвач, Образование - Средно     5

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно    5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    3

Сервитьор, Образование - Средно    4

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно   1

Монтажник, дограма, Образование - Средно   2

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно    1

Готвач, Образование - Средно    4

Шофьор, линейка, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно    2

Дезинсектор, Образование - Средно    1

Пиколо, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно    1

Готвач, Образование - Средно    1

Пекар, Образование - Средно    2

Сладкар, Образование - Средно    2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    28

Барман, Образование - Средно    6

Администратор, хотел, Образование - Средно    2

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно   10

Сервитьор, Образование - Средно     4

Помощник-готвач, Образование - Средно    1

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Майстор-готвач, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно     4

Барман, Образование - Средно    1

Продавач-консултант, Образование - Средно     30

Касиер, Образование - Средно     20

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    4

Продавач-консултант, Образование - Средно   2

Шофьор, автобус, Образование - Средно    6

Домашна помощница, Образование - Средно    1

Готвач, Образование - Средно    5

Помощник-готвач, Образование - Средно    7

Администратор, хотел, Образование - Средно    4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    6

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно    2

Барман, Образование - Средно    4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    9

Сервитьор, Образование - Средно    12

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    5

Готвач, Образование - Средно    4

Сервитьор, Образование - Средно    10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    16

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)    3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)    1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж    10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)    2

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)   1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)   1

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)    1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина    1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше     1 

Сервитьор, Образование - Средно,Основно    3

Гладач, Образование - Средно,Основно     2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно    10

Готвач, Образование - Средно,Основно    4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно    10

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно    3

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно     3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно    3

Стругар, Образование - Средно,Основно      1

Заварчик, Образование - Средно,Основно     1

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно     3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно    7

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно,Основно    9

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно    1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж    5

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж    5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист  Без образование    1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)     1

Крояч, текстил, Образование - Основно     5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно    5

Организатор, производство, Образование - Средно    1

Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно     2

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика    1

Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика    2

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    1

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно    1