Съдът отмени по-високите размери на данък МПС в Добрич и Балчик

Административният съд в Добрич отмени по-високите размери на данъка за моторни превозни средства за жителите на общините Добрич и Балчик.

Съдът отмени по-високите размери на данък МПС в Добрич и Балчик

Делата бяха образувани по жалба на областния управител Красимир Кирилов срещу решения на общинските съвети в Добрич и Балчик, с които се правят промени в Наредбите за определяне размера на местни данъци и такси.Административният съд в Добрич е решил, че и в двата случая има нарушение от страна на двата общински съвета, които приемайки промените, не са спазили изискванията на Закона за нормативните актове.

В решението си по делото срещу Общинския съвет на Добрич съдът посочва, че липсва икономическа обосновка и конкретни мотиви за промяна в размера на данъка за моторните превозни средства. 

Според съда същите нарушения са направени и от общинските съветници в Балчик.

Решенията по двете дела подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.