Питейна вода за кв. „Пастир” осигури земеделски производител от Генерал Тошево

Земеделският производител Валентин Вълчев раздаде по 20 литра питейна вода на жителите на генералтошевския квартал „Пастир”.

Питейна вода за кв. „Пастир” осигури земеделски производител от Генерал Тошево

Припомняме, че в края на месец април водата в квартала беше натровена след вливане на разтвор от пестициди и хербициди във водопреносната мрежа. Вече 15 дни на около 300 домакинства е забранено да ползват вода за битови нужди и за пиене.Доброто дело на Валентин Вълчев е продиктувано от това, че в квартала живеят много възрастни хора и семейства с малки деца, които трябва да си набавят питейната вода сами.  От ВиК – Добрич са осигурили  2 водоноски, едната е пред сградата на кметството в кв. „Пастир”, а другата обикаля по домовете на възрастните хора и там, където се отглеждат повече животни. Водата във водоноските не е годна за пиене. Вече 2 седмици жителите на квартала трябва да си купуват за пиене минерална вода.   По думите на кметския наместник Снежана Станева напрежението сред хората ескалира.