Възпитаници на СУ „Димитър Талев“ управляваха училището за един ден

Инициативата е била по повод Деня на Европа и Деня на ученическото самоуправление, съобщиха от СУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“.

Възпитаници на СУ „Димитър Талев“ управляваха училището за един ден

Тази година в нея са се включили  ученици гимназиален и прогимназиален етап. Основната идея е била да им се даде възможност сами да организират живота си в училище и да бъдат част от неговото управление.Денят е събрал дейни и мотивирани ученици в единна общност, обединена около организирането на инициативи от различно естество. Учениците, заели се с ръководните длъжности директор и помощник-директор са получили специални задачи. На всеки от тях е била дадена задача да реши казус и да даде предложение за подобряване организацията на учебния процес. 


Благодарение на инициативата, учениците са се запознали с отговорностите и задълженията на ръководните кадри в училището. Останалите участници са заели местата на своите преподаватели по английски и руски език, география, физика, биология и физическо възпитание и спорт. 


Училищната администрация също е била подпомогната от ученици, заемащи постовете на секретари и охранители. 

От учебното заведение споделиха, че за поредна година талевци са доказвали, че сред тях има родени лидери, готови да се справят с всяко предизвикателство.