20 бивши учители от ФСГ “Васил Левски” се събраха в среща на поколенията

Около 20 бивши преподаватели се събраха в тържествен съвет на учителите, съобщиха от ФСГ “Васил Левски”.

20 бивши учители от ФСГ “Васил Левски” се събраха в среща на поколенията

Съветът е бил открит от зам.-директора на учебното заведение Минка Господинова.
Директорът на гимназията Ангел Христов е прочел историята на училището. Изказал е и своята благодарност към всички, допринесли за това ФГС “Васил Левски” да бъде сред елитните училища в област Добрич. 

Присъстващите са получили папка, химикал и юбилеен вестник по случай 70-ата годишнина, а пенсионираните учители са наградили с благодарствени грамоти. 

След приключване на съвета бившите учители са провели по един учебен час с настоящите преподаватели и ученици.