Общинският фонд "Здраве" ще решава дали да има денонощна аптека в Добрич

Идеята е Общинският фонд „Здраве“ да стимулира финансово нощното дежурство в аптеките, за да може в Добрич да има денонощна аптека.

Общинският фонд "Здраве" ще решава дали да има денонощна аптека в Добрич

Това ще предложи председателят на Общинския съвет в град Добрич Иво Пенчев на извънредно заседание на управителния съвет на фонда, което ще се проведе на 8 май. „В момента в Добрич няма нощна аптека, а само фармацевтична фирма, която работи до 01:00 часа. Проблемът е огромен. Липсата на денонощна аптека може да бъде животозастрашаваща“, казва Пенчев. Той вече е уговорил срещи с представители на регионалната фармацевтична колегия, които са му обяснили, че нощната смяна е губеща. Затова Пенчев предлага промяна в правилника на фонд „Здраве“, чрез която да бъдат подпомогнати финансово аптеките, така че да могат да поддържат нощно дежурство. „Идеята е фармацевтичната фирма, която поеме ангажимент да работи през нощта да бъде дофинансирана от Общинския фонд, в размер на една минимална работна заплата месечно“, уточнява председателят на местния парламент.

По време на заседанието, което ще започне в 15:00 часа в сряда, той очаква да уточни параметрите с членовете на управителния съвет и юристите от ОбС. „Няма значение къде в Добрич се намира аптеката, кандидатстваща за финансовия стимул. Единственото условие е да работи през нощта“, коментира Пенчев.