Започват регулярните обработки срещу кърлежи в Добрич

Регулярните обработки срещу кърлежи в централната градска част, около детските площадки и парк „Свети Георги“, ще започнат на 7 май.

Започват регулярните обработки срещу кърлежи в Добрич

Дезакаризацията в детските ясли ще продължи до 17 май. Всяка детска градина индивидуално ще информира за дните на пръскане. Обработките ще се извършват в утринните часове, между 5.30 и 8.00 часа. За да бъдат успешни са необходими благоприятни климатични условия - да не вали дъжд, да няма вятър и силно овлажнена растителност. При наличие на тези обстоятелства обработките ще бъдат отложени за дни с подходящи условия.




На обработените места ще бъдат поставяни указателни табели, съдържащи информация за часа на обработката, използвания препарат, карантинния срок и телефон за връзка с изпълнителя.

От Община Добрич призовават гражданите също да предприемат превантивни мерки за своята безопасност при разходка сред тревисти и гористи местности. Желателно е, при случай на ухапване, отстраняването на кърлежи да не бъде в домашни условия и незабавно да се потърси лекарска помощ.