Ден на отворените врати организират в Добруджанския земеделски институт

Традиционното събитие ще се проведе на 7 юни от 10 часа в Добруджанския земеделски институт край Генерал Тошево.

Ден на отворените врати организират в Добруджанския земеделски институт

На участниците ще бъдат представени сортовете зърнено-житни култури, отглеждани в опитните полета и производствените участъци на Добруджански земеделски институт. Ще им бъде предоставена възможност да разгледат на място развитието на семепроизводните посеви на сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик, създадени в Добруджански земеделски институт, семена от които ще бъдат предлагани на земеделските производители за есенната сеитбена кампания на 2019 г. Посетителите ще имат възможност да разгледат и демонстрационни парцелки, засяти с пет сорта полски фасул, четири от които са подходящи за директно механизирано прибиране. Специалисти от института ще предоставят информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове.След обиколката на опитните полета и производствените участъци са предвидени дискусия по проблемите на зърнопроизводството в района и страната и делови контакти.

Организатори са Селскостопанската академия - София, Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево, Съюзът на учените в България – клон Добрич и Националната асоциация на зърнопроизводителите. 

Традиционното събитие е част от Дните на Тодор Рачински, които се провеждат по повод 90-годишнината от рождението на бележития селекционер на пшеница.