Ремонтът на Дамбата в Балчик започва в началото на следващата седмица

Започва рехабилитацията на крайбрежната дамба в Балчик по проект "Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на трансграничния регион" по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. и е на стойност близо милион и половина лева.

Ремонтът на Дамбата в Балчик започва в началото на следващата седмица

Работата е разделена на пет участъка с общ размер 1735 метра - от Морска гара до Двореца. Ремонтните дейности тръгват от паркинга на четвърта буна и ще продължат до Двореца - ивица от дамбата с дължина от 580 метра. По думите на зам.-кмета Димитрин Димитров в този участък ще се демонтира бетоновия парапет. Съществуващата настилка от бетон ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло. Част от алеята ще бъде отредена с маркировка за велосипедисти. 

Нови плочи от гранит с дебелина 5 см ще заместят изровения бетон от паркинга на четвърта буна до този на Мелницата. Съществуващият бетонов парапет ще бъде премахнат и заменен с подобен, а в часттаот входа на Яхтеното пристанище до Морска гара ще се извие парапет от лят чугун. 

Строителните дейности ще се изпълняват от "Инфраексперт" АД. Фирмата ще работи до началото на активния туристически сезон. След края на лятото ремонтът ще продължи.