Изложба живопис на Азат Галимов представят в "Двореца" в Балчик

От 2 до 15 май в галерия "Тихото гнездо" ще бъдат представени над 30 живописни платна на художника Азат Галимов.

Изложба живопис на Азат Галимов представят в "Двореца" в Балчик

Той е роден 1958 г. в Татарстан СССР. През 1986 г. завършва СПбХП Академия - "А.Л.Штиглиц" - Санкт Петербург, където остава да живее и работи и до днес. Член е на Санкт - Петербургския съюз на художниците - отделение живопис, на Петровската Академия на науките и изкуствата (ПАНИ), както и на групата на художниците гр. Варна.За него изкуствоведа Пламена Димитрова-Рачева казва:

"В живописта си Азат Галимов се изявява като даровит пейзажист и романтичен наблюдател на градския живот извън традиционния възглед за пейзажа и класицистичната естетика. Той открива за изкуството си нови естетически проекции. Художникът сам определя степенна на приближаване до реалността и отдалечаването от нея. Неговото умение се открива в колорита, който отразява реалността точно и живо. Пейзажите му са живи портрети на натурата и в тях погледът ни плавно следва движението на цветните преходи в пространството.

В пейзажите на Азат Галимов светлината влиза в пряко взаимодействие с натурата.

Тя се свързва с цветовете, които в импресионистичен маниер започват да оживяват и да преобразяват пространството в пищна цветност. Живописните мазки и щрихи носят лекота на изпълнението, отразяват живото и бързо възприятие на художника.

Обичайно той рисува пейзажните си мотиви в диагонален ракурс, както е Узуновата къща, отделните архитектурно - паркови композиции в Двореца на Балчик, Операта във Варна, и така показва проекцията на личното си възприятие за ситуацията, която наблюдава."