Свободни работни места в Добрич на 30 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 30 април

ДБТ - Добрич
Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше2

Младсжки работник, Образование - Висше1

Асистент-продавач, Образование - Висше1

Медицински лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)5

Лекар, Образование - Висше / Медицина6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)3

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно5

Медицински секретар, Образование - Висше,Средно1

Общ работник, Образование - Начално3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно10

Общ работник, Образование - Начално,Основно3

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно1

Гладач, Образование - Основно5

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно7

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно23

Общ работник, Образование - Основно2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно10

Портиер, Образование - Основно2

Сервитьор, Образование - Основно14

Общ работникОсновно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно1

Сервитьор, Образование - Основно1

Общ работник, Образование - Основно35

Шивач, Образование - Основно5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно1

Готвач, Образование - Основно8

Общ работник, Образование - Основно4

Камериер/камериерка, Образование - Основно2

Гладач, Образование - Основно1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно5

Пакетировач, Образование - Основно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно9

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно32

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно5

Продавач-консултант, Образование - Основно1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно5

Опаковач, Образование - Основно4

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)1

Животновъд, Образование - Основно,Начално1

Готвач, Образование - Основно,Средно1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно4

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно1

Пиколо, Образование - Основно,Средно4

Общ работник, Образование - Основно,Средно2

Шлосер, Образование - Основно,Средно2

Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно8

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно1

Общ работник, Образование - Основно,Средно5

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно9

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно10

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно1

Общ работник, Образование - Основно,Средно10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно4

Общ работник, Образование - Основно,Средно1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно1

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно5

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно3

Спасител, басейн, Образование - Средно2

Продавач-консултант, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно5

Камериер/камериерка, Образование - Средно5

Асистент, офис, Образование - Средно1

Спасител, басейн, Образование - Средно1

Общ работник, Образование - Средно2

Касиер, Образование - Средно2

Пакетировач, Образование - Средно2

Готвач, Образование - Средно5

Сервитьор, Образование - Средно4

Барман, Образование - Средно5

Пиколо, Образование - Средно5

Помощник-готвач, Образование - Средно10

Помощник-готвач, Образование - Средно5

Рецепционист, Образование - Средно5

Барман, Образование - Средно1

Сервитьор, Образование - Средно4

Камериер/камериерка, Образование - Средно5

Барман, Образование - Средно5

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Сладкар, Образование - Средно2

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно1

Камериер/камериерка, Образование - Средно4

Барман, Образование - Средно5

Сервитьор, Образование - Средно3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно5

Аниматор, Образование - Средно1

Пиколо, Образование - Средно4

Сервитьор, Образование - Средно5

Касиер, Образование - Средно2

Барман, Образование - Средно12

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно9

Сервитьор, Образование - Средно10

Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно20

Спасител, басейн, Образование - Средно10

Сервитьор, Образование - Средно2

Администратор, хотел, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно11

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно5

Стругар, Образование - Средно1

Пиколо, Образование - Средно10

Сладкар, Образование - Средно5

Администратор, хотел, Образование - Средно10

Сервитьор, Образование - Средно10

Помощник-сладкар, Образование - Средно3

Продавач-консултант, Образование - Средно1

Сервитьор, Образование - Средно9

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Помощник-готвач, Образование - Средно5

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно3

Сервитьор, Образование - Средно4

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно1

Монтажник, дограма, Образование - Средно2

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно4

Шофьор, линейка, Образование - Средно1

Сервитьор, Образование - Средно2

Дезинсектор, Образование - Средно1

Пиколо, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно1

Пекар, Образование - Средно2

Сладкар, Образование - Средно2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно28

Барман, Образование - Средно6

Администратор, хотел, Образование - Средно2

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно1

Сервитьор, Образование - Средно10

Сервитьор, Образование - Средно4

Помощник-готвач, Образование - Средно1

Администратор, хотел, Образование - Средно2

Майстор-готвач, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно4

Барман, Образование - Средно1

Продавач-консултант, Образование - Средно30

Касиер, Образование - Средно20

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно4

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Шофьор, автобус, Образование - Средно6

Домашна помощница, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно5

Помощник-готвач, Образование - Средно7

Администратор, хотел, Образование - Средно4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно6

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно2

Барман, Образование - Средно4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно9

Сервитьор, Образование - Средно12

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно5

Готвач, Образование - Средно4

Сервитьор, Образование - Средно10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно16

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)2

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)1

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно3

Гладач, Образование - Средно,Основно2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно10

Готвач, Образование - Средно,Основно4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно10

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно3

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно3

Стругар, Образование - Средно,Основно1

Заварчик, Образование - Средно,Основно1

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно7

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно,Основно9

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж5

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж5

Филиал Балчик

Чистач/ ХигиенистБез образование1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)1

Крояч, текстил, Образование - Основно5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно5

Организатор, производство, Образование - Средно1

Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно2

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика1

Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика2

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно1