Днес изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица

Днес изтича срокът, в който годишна декларация подава всеки, който е получил през 2018 година доходи по извънтрудови правоотношения, съобщиха от пресцентъра на НАП в Добрич.

Днес изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица

От офиса на приходната агенция в града предупреждават гражданите, че ако са решили да подават декларацията си в офиса днес, може да им се наложи да чакат на опашка. Затова от НАП съветват клиентите си да използват всички възможни начини за подаване на своите документи. Офисът на приходната агенция в града работи  без прекъсване на обяд, като при необходимост ще се разкрият и допълнителни гишета за приемане на годишни декларации. Формулярите си клиентите на Агенцията могат да подадат и по пощата с обратна разписка, срещу входящ номер в определени пощенски станции, по интернет, подписани с електронен подпис или персонален код, както и на място в офиса на агенцията по постоянен адрес.
Годишна декларация подават работилите по граждански договор през изминалата година, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Физическите лица, отдавали помещения под наем, също декларират доходите си за изминалата година. Доходите си пред НАП декларират и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Днес изтича и срокът за деклариране на авансовите данъци за първото тримесечие на 2019 г. най-често от  упражняващи свободни професии, земеделци и наемодатели. Също до края на април самоосигуряващите се трябва да подадат осигурителната декларация 6, с която се определят окончателните вноски за социално и здравно осигуряване, припомнят още от НАП Добрич. 

Повече информация за декларирането и плащането на данъци може да се намери на сайта на НАП. Консултации може да се правят и на националния телефон на НАП 0700 18 700.