Свободни работни места в Добрич на 25 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 25 април

ДБТ - Добрич
Асистент-продавач, Образование - Висше  1

Младсжки работник,Образование -Висше, Език - Английски 1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше  2

Медицинска сестра, Образование -Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)  5

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)  3

Медицински секретар, Образование - Висше,Средно  1

Общ работник,Образование - Начално  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10

Общ работник, Образование - Начално,Основно  3

Сервитьор, Образование - Основно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1

Общ работник, Образование - Основно  2

Общ работник, Образование - Основно  1

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно  10

Общ работник, Образование - Основно  36

Камериер/камериерка, Образование - Основно  2

Портиер, Образование - Основно  2

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно  1

Гладач, Образование - Основно  1

Пакетировач, Образование - Основно  1

Шивач, Образование - Основно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  10

Гладач, Образование - Основно  5

Общ работник, Образование - Основно  4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  5

Продавач-консултант, Образование - Основно  1

Сервитьор, Образование - Основно  15

Готвач, Образование - Основно  8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  33

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  23

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)  1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)  1

Животновъд, Образование - Основно,Начално  1

Работник, кухня,Образование - Основно,Средно  8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Шлосер, Образование - Основно,Средно  2

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно  2

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно  1

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Общ работник, Образование - Основно,Средно  5

Готвач, Образование - Основно,Средно  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  9

Пиколо, Образование - Основно,Средно  4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  8

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно  1

Готвач, Образование - Основно,Средно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  1

Общ работник, Образование - Основно,Средно  2

Общ работник, Образование - Основно,Средно  10

Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно  10

БарманПрофесионален колеж,Образование - Средно, Език - Руски, Английски  5

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски3

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно  3

Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно  20

Сервитьор, Образование - Средно  10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  9

Барман, Образование - Средно  12

Барман, Образование - Средно  5

Касиер,Образование - Средно  2

Спасител, басейн, Образование - Средно  1

Асистент, офис, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно  1

Касиер, Образование - Средно  20

Готвач, Образование - Средно  4

Спасител, басейн, Образование - Средно  2

Общ работник, Образование - Средно  2

Продавач-консултант, Образование - Средно  30

Сервитьор, Образование - Средно  5

Камериер/камериерка,Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  5

Пакетировач, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  2

Аниматор, Образование - Средно, Език - Руски, Английски1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  5

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  5

Сервитьор, Образование - Средно  3

Камериер/камериерка,Образование - Средно  4

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно  1

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски, Немски2

Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  2

Барман, Образование - Средно, Език - Немски, Английски5

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  5

Камериер/камериерка, Образование - Средно  5

Касиер, Образование - Средно  2

Барман, Образование - Средно  5

Спасител, басейн, Образование - Средно  10

Продавач-консултант,Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно  1

Домашна помощница, Образование - Средно  1

Помощник-сладкар, Образование - Средно  3

Готвач, Образование - Средно  3

Сладкар, Образование - Средно  2

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Руски1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно  5

Помощник-готвач, Образование - Средно  10

Пиколо, Образование - Средно  10

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  10

Сервитьор, Образование - Средно  10

Готвач, Образование - Средно  9

Готвач, Образование - Средно  5

Шофьор, линейка,Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  10

Камериер/камериерка, хотел,Образование - Средно  9

Готвач, Образование - Средно  4

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  4

Администратор, хотел, Образование - Средно  2

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски, Руски1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  4

Администратор, хотел, Образование -Средно, Език - Английски, Руски  1

Сервитьор, Образование - Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  6

Монтажник, дограма, Образование - Средно  2

Готвач, Образование - Средно  5

Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски2

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  9

Готвач, Образование - Средно  1

Готвач,Образование - Средно  6

Сервитьор, Образование - Средно  10

Пекар, Образование - Средно   2

Сервитьор, Образование - Средно  4

Помощник-готвач, Образование - Средно  5

Сладкар, Образование - Средно  2

Камериер/камериерка, хотел,Образование - Средно  29

Барман, Образование - Средно  6

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  1

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  4

Администратор, хотел,Образование - Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  5

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно  1

Дезинсектор, Образование - Средно, Език - Английски  1

Стругар, Образование - Средно  1

Барман,Образование - Средно, Език - Английски, Немски4

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно  2

Готвач, Образование - Средно  4

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  12

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  8

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно  5

Помощник-готвач, Образование - Средно  7

Помощник-готвач, Образование - Средно   1

Майстор-готвач, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  16

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)  3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)  1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж, Език - Руски, Английски  10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)  2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)  1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)  1

Огняр,Образование - Средно (огняр газови котли)  1

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)  1

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)  1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина  1

Администратор, хотел,Образование - Средно,Език - ВисшеНемски, Английски  1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  3

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно  10

Готвач, Образование - Средно,Основно  4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно  7

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно,Основно  10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно  10

Заварчик, Образование - Средно,Основно  1

Гладач, Образование - Средно,Основно  2

Стругар, Образование - Средно,Основно  1

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно  3

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно  3

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Руски, Английски5

Готвач,Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Английски, Руски  5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист, Без образование  1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)  1

Крояч, текстил, Образование - Основно  5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно  5

Организатор, производство, Образование - Средно  1

Шофьор, автобус, Образование - Средно  1

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )  1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно  1