Сградите на закритите училища в Община Добричка са в много добро общо състояние

Информация относно състоянието и храната на затворените училища, общинска собственост в Община Добричка беше представена на провело се днес заседание на Общинския съвет.

Сградите на закритите училища в Община Добричка са в много добро общо състояние

Припомняме, че през последните години със заповеди на Министерството на образованието и науката за оптимизация в училищната мрежа на територията на община Добричка бяха закрити 8 училища, сред които 3 начални и 5 основни. 
За недопускане на вандалски посегателства върху сградите на бившите училища и запазване на имуществото Община Добричка е сключила договор с охранителна фирма като в обектите е поставена СОТ система. 

В изпълнение на решение от 31 януари 2019 година на Добрички общински съвет, съгласно приетите основни въпроси за месец април и необходимостта от предоставяне на информация относно състоянието и охраната на закритите училища, е решено от кмета на Община Добричка инж. Тошко Петков да се извърши служебна проверка на обектите. След огледа е установено, че всички сгради са в добро или много добро общо състояние, някои от тях се нуждаят от леки козметични ремонти. Мазилката в задната част на сградата на началното училище в с. Бенковски е частично разрушена, поради наличие на влага ламинатът в ОУ „Стефан Караджа е подпухнал, а вследствие на ВиК авария пода в едно от помещенията на началното училище в с. Лясково е леко надут.  Няколко от прозорците в основното училище в с. Бенковски са начупени. Кметът на общината инж. Тошко Петков вече е поел инициативата за подмяната им.

През изминалите 2 години от закриването на институциите не е идентифицирана обществена потребност от използването на сградите за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.