Изграждат Приют за бездомни лица и семейства в Община Добрич

Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение за реконструкция на сграда по ул. ”Хан Кардам” с цел разкриване на Приют за бездомни лица и семейства.

Изграждат Приют за бездомни лица и семейства в Община Добрич

Общинският съвет на Добрич гласува предложението на зам.-кмета по Хуманитарни дейности д-р Емилия Баева.
Приютът за бездомни лица и семейства ще бъде с максимален капацитет от 15 души. Сградата е общинска собственост, построена през 1950 г. Tя е със статут на архитектурно-строителен културен обект с местно значение. Проектът предвижда  цялостната й реконструкция.

Целта на приюта е да се подобри качеството на живот на хора от уязвимите групи или техните семейства. Предвидените интервенции ще задоволят потребностите на целевата група, свързани с осигуряването на подслон, храна, хигиена и здравно и социално консултиране.

Индикативната стойност на проектното предложение е 490 000 лева. Община Добрич ще изготви формуляр за кандидатстване и необходимите приложения към него във връзка с планираните дейности.

Общинският съветник Явор Милушев коментира, че е имало притеснение от страна на живущите в района, където се предвижда изграждането на приюта. “Броят на бездомните хора нараства постоянно в града. Те са в работоспособна възраст. Тези хора имат нужда от медицински грижи, дрехи, храна и подслон. Трябва да им се помогне, за да се включат отново в нашето общество”, обясни той. Явор Милушев подчерта, че осигуряването на грижи на потребителите ще бъде до три месеца в годината и само за вечерните часове - от 17 до 10 часа на следващия ден. По думите му потребителите на Приюта за бездомни лица и семейства няма да стоят там денонощно. 

Общинският съветник Пламен Николов коментира, че се е срещал с хора, изпаднали в безизходица. Според него 70% от тях нямат желание да се социализират. “Повечето от тях не работят, а са в трудоспособна възраст”, заяви той. Пламен Николов сподели, че е съгласен  да бъдат подкрепяни хора, изпаднали в подобно състояние. Според него обаче  централната градска част в Добрич става пренаселена с такива приюти. 

Михаел Игнатов възрази, че изказването на Пламен Николов е прозвучало изключително грозно. “Трябва ни човещина. Какво означава, че централната градска част е пренаселена с приюти? Нима хората в крайните квартали са по-различни от тези в центъра?”, каза той.

“Това ще бъде една контролирана социална услуга” , сподели д-р Емилия Баева. Тя коментира, че след проведеното публично обществено обсъждане е имало подписка от живущите в района. “Ние отговорихме, че това е една контролирана социална услуга. Не всички от тези хора са алкохолици и указанията са те да бъдат в урбанизирана част на общината”, поясни зам.-кметът. 

На 8 май 2018 година е било проведено общественото обсъждане на проектна идея. Тя е получила подкрепа от Община Добричка, Дирекция „Бюро по труда“ и от Областния съвет на БЧК. Заинтересованите страни са изразили готовност да си сътрудничат с Община Добрич.