Свободни работни места в Добрич на 23 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 23 април

ДБТ - Добрич
Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше      2

Асистент-продавач, Образование - Висше    1   

Младсжки работник, Образование - Висше     1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)    5

Лекар, Образование - Висше / Медицина     6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)    3

Медицински секретар, Образование - Висше,Средно      1

Общ работник, Образование - Начално     3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     1

Транжор, Образование - Начално,Основно      1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2

Общ работник, Образование - Начално,Основно      4

Общ работник, Образование - Основно     1

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно    10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    1

Общ работник, Образование - Основно     37

Общ работник, Образование - Основно      4 

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10

Общ работник, Образование - Основно       2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно        5

Шивач, Образование - Основно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     5

Гладач, Образование - Основно      5

Пакетировач, Образование - Основно      1

Гладач, Образование - Основно      1

Сервитьор, Образование - Основно      1

Сервитьор, Образование - Основно      15

Портиер, Образование - Основно      2

Работник, озеленяване, Образование - Основно       2

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно     1

Камериер/камериерка, Образование - Основно       2

Продавач-консултант, Образование - Основно        1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5

Готвач, Образование - Основно      8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       33

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно      23

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)       1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)      1

Общ работник, Образование - Основно,Начално     1

Животновъд, Образование - Основно,Начално        1

Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално       4

Колач, животни, Образование - Основно,Начално       1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      9

Готвач, Образование - Основно,Средно     2

Пиколо, Образование - Основно,Средно     4

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно     10

Шлосер, Образование - Основно,Средно    2

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно    8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     9

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно    2

Общ работник, Образование - Основно,Средно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4

Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     1

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно      1

Общ работник, Образование - Основно,Средно     10

Общ работник, Образование - Основно,Средно     5

Готвач, Образование - Основно,Средно      1

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно      1

Общ работник, Образование - Основно,Средно     1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно     1

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно      5

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно      3

Сервитьор, Образование - Средно      3

Аниматор, Образование - Средно       1

Касиер, Образование - Средно      20

Барман, Образование - Средно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5

Готвач, Образование - Средно      5

Пиколо, Образование - Средно      4

Сараф, Образование - Средно     3

Сервитьор, Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     8

Готвач, Образование - Средно      4

Камериер/камериерка, Образование - Средно      4

Барман, Образование - Средно      5

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно      1

Администратор, хотел, Образование - Средно       2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9

Администратор, хотел, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Спасител, басейн, Образование - Средно     10

Барман, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно       2

Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно     20

Готвач, Образование - Средно     4

Барман, Образование - Средно     12

Готвач, Образование - Средно      9

Администратор, хотел, Образование - Средно      4

Камериер/камериерка, Образование - Средно      5

Спасител, басейн, Образование - Средно       2

Сервитьор, Образование - Средно      10

Продавач-консултант, Образование - Средно      30

Барман, Образование - Средно      5

Спасител, басейн, Образование - Средно      1

Касиер, Образование - Средно      2

Асистент, офис, Образование - Средно      1

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно      3

Сервитьор, Образование - Средно     5

Общ работник, Образование - Средно     2

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно     5

Пиколо, Образование - Средно     2

Пакетировач, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно     5

Администратор, хотел, Образование - Средно    1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     1

Пиколо, Образование - Средно     1

Монтажник, дограма, Образование - Средно     2

Шофьор, линейка, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Бармам, Образование - Средно     7

Пиколо, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно      9

Сервитьор, Образование - Средно      3

Пекар, Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      36

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно       1

Помощник-готвач, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно      4

Сервитьор, Образование - Средно      10

Готвач, Образование - Средно     1

Помощник-готвач, Образование - Средно      1

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно     4

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно       1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно      5

Сладкар, Образование - Средно     3

Сервитьор, Образование - Средно      10

Сервитьор, Образование - Средно       12

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно       10

Домашна помощница, Образование - Средно      1

Помощник-готвач, Образование - Средно      7

Майстор-готвач, Образование - Средно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      6

Готвач, Образование - Средно     4

Барман, Образование - Средно    4

Стругар, Образование - Средно    1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      16

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      9

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      4

Дезинсектор, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Администратор, хотел, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно      4

Готвач, Образование - Средно      5

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)     3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)      1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж       10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)       2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)       1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)      1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)      1

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)     1

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)     1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина      1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше      1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно      1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10

Сервитьор, Образование - Средно,Основно     3

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно     3

Гладач, Образование - Средно,Основно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно    1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно     7

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно     3

Стругар, Образование - Средно,Основно     1

Готвач, Образование - Средно,Основно     4

Заварчик, Образование - Средно,Основно     1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж    5

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж     5

Филиал Балчик

Чистач/ ХигиенистБез образование      1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)      1

Крояч, текстил, Образование - Основно      5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно      5

Шофьор, автобус, Образование - Средно      1

Организатор, производство, Образование - Средно     1

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика     1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    1

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно     1