Свободни работни места в Добрич на 22 април

Свободни работни места в Добрич на 22 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше      2


Асистент-продавач, Образование - Висше    1


Младсжки работник, Образование - Висше     1


Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)     1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)      5


Лекар, Образование - Висше / Медицина     6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)    3


Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1


Общ работник, Образование - Начално     3


Общ работник, Образование - Начално,Основно     4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно       2


Транжор, Образование - Начално,Основно     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно     23


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       5


Сервитьор, Образование - Основно      15


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10


Общ работник, Образование - Основно     4


Общ работник, Образование - Основно     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10


Общ работник, Образование - Основно      38


Общ работник, Образование - Основно       2


Продавач-консултант, Образование - Основно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно    34


Камериер/камериерка, Образование - Основно     2


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно    1


Работник, озеленяване, Образование - Основно     2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       5


Гладач, Образование - Основно      5


Гладач, Образование - Основно      1


Пакетировач, Образование - Основно      1


Портиер, Образование - Основно       2


Сервитьор, Образование - Основно       1


Готвач, Образование - Основно        8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1


Шивач, Образование - Основно      5


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно      10


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)      1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1


Животновъд, Образование - Основно,Начално      1


Колач, животни, Образование - Основно,Начално      1


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално      4


Общ работник, Образование - Основно,Начално      1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно      4


Готвач, Образование - Основно,Средно       2


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно      10


Пиколо, Образование - Основно,Средно       4


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно      2


Готвач, Образование - Основно,Средно     1


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно      8


Шлосер, Образование - Основно,Средно      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      16


Шивач, Образование - Основно,Средно     3


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно      1


Общ работник, Образование - Основно,Средно      5


Общ работник, Образование - Основно,Средно      10


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно      1


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно       3


Общ работник, Образование - Основно,Средно      1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      9


Общ работник, Образование - Основно,Средно      2


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно      3


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно      5


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно     1


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Готвач, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно       4


Администратор, хотел, Образование - Средно       2


Пиколо, Образование - Средно       2


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно       1


Камериер/камериерка, Образование - Средно     4


Сервитьор, Образование - Средно     3


Готвач, Образование - Средно     4


Сервитьор, Образование - Средно      5


Стругар, Образование - Средно       1


Дезинсектор, Образование - Средно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2


Пиколо, Образование - Средно      4


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Санитар, Образование - Средно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1


Аниматор, Образование - Средно       1


Сараф, Образование - Средно       3


Готвач, Образование - Средно       4


Готвач, Образование - Средно       5


Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно      3


Барман, Образование - Средно      12


Касиер, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно        10


Барман, Образование - Средно         5


Сервитьор, Образование - Средно     10


Общ работник, Образование - Средно      2


Спасител, басейн, Образование - Средно      2


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно       1


Барман, Образование - Средно       1


Барман, Образование - Средно      5


Асистент, офис, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно       5


Пакетировач, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Барман, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно       5


Касиер, Образование - Средно       20


Камериер/камериерка, Образование - Средно       5


Готвач, Образование - Средно       5


Спасител, басейн, Образование - Средно       1


Продавач-консултант, Образование - Средно        30


Сервитьор, Образование - Средно        2


Администратор, хотел, Образование - Средно       2


Продавач-консултант, Образование - Средно        2


Барман, Образование - Средно        7


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно       1


Продавач-консултант, Образование - Средно       1


Пиколо, Образование - Средно        1


Сервитьор, Образование - Средно       10


Готвач, Образование - Средно        11


Домашна помощница, Образование - Средно      1


Пекар, Образование - Средно       2


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно       2


Сладкар, Образование - Средно       3


Шофьор, линейка, Образование - Средно       1


Администратор, хотел, Образование - Средно       1


Сервитьор, Образование - Средно       3


Помощник-готвач, Образование - Средно      2


Сервитьор, Образование - Средно     4


Помощник-готвач, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно      10


Готвач, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно      4


Спасител, басейн, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      3


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно       1


Касиер, Образование - Средно       7


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно       38


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       5


Администратор, хотел, Образование - Средно       4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      16


Барман, Образование - Средно     4


Сервитьор, Образование - Средно      12


Майстор-готвач, Образование - Средно      1


Помощник-готвач, Образование - Средно      7


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     6


Сервитьор, Образование - Средно     10


Готвач, Образование - Средно      4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      9


Сервитьор, Образование - Средно     4


Администратор, хотел, Образование - Средно       1


Готвач, Образование - Средно       5


Монтажник, дограма, Образование - Средно      2


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     4


Пиколо, Образование - Средно     1


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)       1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж        10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)        2


Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)       1


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)       1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)       1


Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)       2


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)       1


Фризьор, Образование - Средно (фризьор)      1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина      1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше       1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж        1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно       3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10


Заварчик, Образование - Средно,Основно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно       2


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно       3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно        3


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно       1


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно       3


Гладач, Образование - Средно,Основно       2


Готвач, Образование - Средно,Основно       4


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно       15


Стругар, Образование - Средно,Основно     1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно     1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно     2


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж       5


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж       5


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист Без образование      1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)      1


Крояч, текстил, Образование - Основно     5


Портиер, Образование - Основно,Средно     1


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно     5


Организатор, производство, Образование - Средно     1


Шофьор, автобус, Образование - Средно    1


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1


Филиал Крушари


Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+