Свободни работни места в Добрич на 22 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 22 април

ДБТ - Добрич
Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше      2

Асистент-продавач, Образование - Висше    1

Младсжки работник, Образование - Висше     1

Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)     1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)      5

Лекар, Образование - Висше / Медицина     6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)    3

Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1

Общ работник, Образование - Начално     3

Общ работник, Образование - Начално,Основно     4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно       2

Транжор, Образование - Начално,Основно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно     23

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       5

Сервитьор, Образование - Основно      15

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10

Общ работник, Образование - Основно     4

Общ работник, Образование - Основно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10

Общ работник, Образование - Основно      38

Общ работник, Образование - Основно       2

Продавач-консултант, Образование - Основно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно    34

Камериер/камериерка, Образование - Основно     2

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно    1

Работник, озеленяване, Образование - Основно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       5

Гладач, Образование - Основно      5

Гладач, Образование - Основно      1

Пакетировач, Образование - Основно      1

Портиер, Образование - Основно       2

Сервитьор, Образование - Основно       1

Готвач, Образование - Основно        8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1

Шивач, Образование - Основно      5

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно      10

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)      1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1

Животновъд, Образование - Основно,Начално      1

Колач, животни, Образование - Основно,Начално      1

Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално      4

Общ работник, Образование - Основно,Начално      1

Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно       1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно      4

Готвач, Образование - Основно,Средно       2

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно      10

Пиколо, Образование - Основно,Средно       4

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно      2

Готвач, Образование - Основно,Средно     1

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно      8

Шлосер, Образование - Основно,Средно      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      16

Шивач, Образование - Основно,Средно     3

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно      1

Общ работник, Образование - Основно,Средно      5

Общ работник, Образование - Основно,Средно      10

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно      1

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно       3

Общ работник, Образование - Основно,Средно      1

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      9

Общ работник, Образование - Основно,Средно      2

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно      3

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно      5

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно       4

Администратор, хотел, Образование - Средно       2

Пиколо, Образование - Средно       2

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно       1

Камериер/камериерка, Образование - Средно     4

Сервитьор, Образование - Средно     3

Готвач, Образование - Средно     4

Сервитьор, Образование - Средно      5

Стругар, Образование - Средно       1

Дезинсектор, Образование - Средно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2

Пиколо, Образование - Средно      4

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Санитар, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1

Аниматор, Образование - Средно       1

Сараф, Образование - Средно       3

Готвач, Образование - Средно       4

Готвач, Образование - Средно       5

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно      3

Барман, Образование - Средно      12

Касиер, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно        10

Барман, Образование - Средно         5

Сервитьор, Образование - Средно     10

Общ работник, Образование - Средно      2

Спасител, басейн, Образование - Средно      2

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно       1

Барман, Образование - Средно       1

Барман, Образование - Средно      5

Асистент, офис, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно       5

Пакетировач, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, Образование - Средно      5

Барман, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно       5

Касиер, Образование - Средно       20

Камериер/камериерка, Образование - Средно       5

Готвач, Образование - Средно       5

Спасител, басейн, Образование - Средно       1

Продавач-консултант, Образование - Средно        30

Сервитьор, Образование - Средно        2

Администратор, хотел, Образование - Средно       2

Продавач-консултант, Образование - Средно        2

Барман, Образование - Средно        7

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно       1

Продавач-консултант, Образование - Средно       1

Пиколо, Образование - Средно        1

Сервитьор, Образование - Средно       10

Готвач, Образование - Средно        11

Домашна помощница, Образование - Средно      1

Пекар, Образование - Средно       2

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно       2

Сладкар, Образование - Средно       3

Шофьор, линейка, Образование - Средно       1

Администратор, хотел, Образование - Средно       1

Сервитьор, Образование - Средно       3

Помощник-готвач, Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно     4

Помощник-готвач, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно      10

Готвач, Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно      4

Спасител, басейн, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      3

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно       1

Касиер, Образование - Средно       7

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно       38

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       5

Администратор, хотел, Образование - Средно       4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      16

Барман, Образование - Средно     4

Сервитьор, Образование - Средно      12

Майстор-готвач, Образование - Средно      1

Помощник-готвач, Образование - Средно      7

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     6

Сервитьор, Образование - Средно     10

Готвач, Образование - Средно      4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      9

Сервитьор, Образование - Средно     4

Администратор, хотел, Образование - Средно       1

Готвач, Образование - Средно       5

Монтажник, дограма, Образование - Средно      2

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     4

Пиколо, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)       1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж        10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)        2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)       1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)       1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)       1

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)       2

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)       1

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)      1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина      1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше       1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж        1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно       3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10

Заварчик, Образование - Средно,Основно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно       2

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно       3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно        3

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно       1

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно       3

Гладач, Образование - Средно,Основно       2

Готвач, Образование - Средно,Основно       4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно       15

Стругар, Образование - Средно,Основно     1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно     1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно     2

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж       5

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж       5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист Без образование      1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)      1

Крояч, текстил, Образование - Основно     5

Портиер, Образование - Основно,Средно     1

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно     5

Организатор, производство, Образование - Средно     1

Шофьор, автобус, Образование - Средно    1

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно     1