Мобилни екипи ще ускорят издаването и подмяната на лични документи

Областният управител разчита на съдействието на кметовете за ускоряване на процеса по подмяна на изтеклите лични документи.

Мобилни екипи ще ускорят издаването и подмяната на лични документи

Във връзка с писмо на Министерството на вътрешните работи за възможността за ползването на мобилни екипи при издаване и подмяна на лични документи, Областният управител Желязко Желязков уведоми осемте общини,  че е необходимо кметовете и кметските наместници да  изготвят списъци за организиран прием на заявления, които да подават в ОД „Полиция” – Добрич.

 

В писмото на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов до областните управители се заявява, че областните дирекции на МВР имат готовност своевременно да организират обслужване с мобилни биометрични станции, след постъпило искане за това. С мобилните екипи се създава удобство за гражданите, живеещи в отдалечени населени места с неудобен транспорт, както и за възрастните хора.

 

С изпълнението на тази мярка на МВР, ще се ускори процесът по подмяна на изтеклите лични документи с оглед недопускане на напрежение в административното обслужване в края на годината.