Свободни работни места в Добрич на 19 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 април

ДБТ - Добрич
Асистент-продавач, Образование - Висше     1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше      2

Младсжки работник, Образование - Висше      1

Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)    1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)     5

Лекар, Образование - Висше / Медицина       6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)     3

Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1

Общ работник, Образование - Начално     3

Общ работник, Образование - Начално,Основно      4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2

Транжор, Образование - Начално,Основно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно      1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      10

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно     5

Бояджия, превозни средства, Образование -  Основно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование -  Основно      10

Общ работник, Образование - Основно      4

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      35

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно      23

Готвач, Образование - Основно      8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10

Общ работник, Образование - Основно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     5

Гладач, Образование - Основно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     1

Гладач, Образование - Основно    1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно    2

Общ работник, Образование - Основно     1

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно     10

Пакетировач, Образование - Основно     1

Общ работник, Образование - Основно     41

Помощник-готвач, Образование - Основно     1

Готвач, Образование - Основно     3

Продавач-консултант, Образование - Основно    1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     1

Камериер/камериерка, Образование - Основно     2

Шивач, Образование - Основно     5

Портиер, Образование - Основно     2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно     5

Работник, озеленяване, Образование - Основно     2

Сервитьор, Образование - Основно     15

Сервитьор, Образование - Основно    1

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)     1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1

Колач, животни, Образование - Основно,Начално      1

Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално     4

Общ работник, Образование - Основно,Начално     1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално     2

Общ работник, Образование - Основно,Средно     5

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно     8

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно     10

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно      2

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно      2

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно   1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      9

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     16

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно     2

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно     3

Готвач, Образование - Основно,Средно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4

Общ работник, Образование - Основно,Средно      1

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3

Пиколо, Образование - Основно,Средно      4

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно       4 

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно       1

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно     2

Общ работник, Образование - Основно,Средно       10

Готвач, Образование - Основно,Средно     2

Шивач, Образование - Основно,Средно      3

Шлосер, Образование - Основно,Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно      3

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно       5

Дезинсектор, Образование - Средно     1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно      12

Администратор, хотел, Образование - Средно      4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      16

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно        5

Стругар, Образование - Средно      1

Барман, Образование - Средно      4

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Домашна помощница, Образование - Средно      1

Спасител, басейн, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно     2

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно     5

Барман, Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, Образование - Средно      4

Продавач-консултант, Образование - Средно       2

Пиколо, Образование - Средно      2

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно       3

Сервитьор, Образование - Средно       2

Сервитьор, Образование - Средно      5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2

Пиколо, Образование - Средно       4

Санитар, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       1

Аниматор, Образование - Средно      1

Сараф, Образование - Средно      3

Пакетировач, Образование - Средно      2

Продавач-консултант, Образование - Средно      30

Готвач, Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Касиер, Образование - Средно      20

Барман, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Асистент, офис, Образование - Средно     1

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Общ работник, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно     4

Спасител, басейн, Образование - Средно     1

Барман, Образование - Средно     5

Касиер, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно      10

Барман, Образование - Средно      12

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно      3

Барман, Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно      5

Майстор-готвач, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      3

Сервитьор, Образование - Средно     3

Пекар, Образование - Средно     2

Сладкар, Образование - Средно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     43

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Барман, Образование - Средно      7

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно      1

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Касиер, Образование - Средно      7

Готвач, Образование - Средно      11

Готвач, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Дърводелец, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно       2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      4

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно      4

Помощник-готвач, Образование - Средно       5

Помощник-готвач, Образование - Средно       2

Сервитьор, Образование - Средно       10

Готвач, Образование - Средно       4

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно       6

Спасител, басейн, Образование - Средно      1

Мениджър, туризъм, Образование - Средно       1

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Администратор, хотел, Образование - Средно      1

Помощник-готвач, Образование - Средно      7

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       6

Готвач, Образование - Средно      4

Сервитьор, Образование - Средно      10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      4

Пиколо, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно       5

Сервитьор, Образование - Средно      4

Сервитьор, Образование - Средно      10

Готвач, Образование - Средно       5

Монтажник, дограма, Образование - Средно      2

Пиколо, Образование - Средно      4

Барман, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     1

Месач, Образование - Средно     1

Шофьор, линейка, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)       1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж      10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)      2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)      1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)    1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)     1

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)      2

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)      1

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)     1

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше     5

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше      1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж      1

Готвач, Образование - Средно,Основно     1

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно      3

Стругар, Образование - Средно,Основно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      2

Готвач, Образование - Средно,Основно      4

Заварчик, Образование - Средно,Основно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно      3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно      3

Запойчик, Образование - Средно,Основно      1

Заварчик, Образование - Средно,Основно      2

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно       15

Сервитьор, Образование - Средно,Основно      2

Гладач, Образование - Средно,Основно      2

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно      1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно     5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3

Сервитьор, Образование - Средно,Основно     3

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж      5

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж      5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист Без образование       1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)      1

Крояч, текстил, Образование - Основно      5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно      5

Портиер, Образование - Основно,Средно      1

Организатор, производство, Образование - Средно      1

Склададжия, Образование - Средно     1

Шофьор, автобус, Образование - Средно      1

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )      1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно      1