Делегация от Балчик и Ген. Тошево посети Италия по проект за транснационално сътрудничество

На работно посещение в Италия бе делегация съставена от кмета на община Генерал Тошево Валентин Димитров, заместник кмета на община Балчик Димитрин Димитров и представители на МИГ Балчик – Генерал Тошево.

Делегация от Балчик и Ген. Тошево посети Италия по проект за транснационално сътрудничество

Посещението се финансира по линия на спечелен от МИГ Балчик – Генерал Тошево проект за подготвителни дейности за бъдещо транснационално сътрудничество с МИГ-ове от Италия и Испания.Програмата на посещението включваше срещи и разговори с представители на италианската МИГ Л‘Алтра – Романя, с цел установяване на партньорски взаимоотношения между двата МИГ-а.

По време на посещението групата от България посети обекти с културно-историческо значение и осъществи няколко ползотворни срещи, между които и тази с кмета на Сан Лео – господин Мауро Гуерра.

По време на работата по подготовката за бъдещ проект за сътрудничество, екипите от България и Италия обсъдиха своите стратегически цели за развитието на селски и т.н. бавен туризъм “slow tourism” сред природата и чистата атмосфера на селските територии, граничещи с морски курорти.

Обсъдени бяха и някои успешни практики и водещи инструменти за изработване на общи туристически пакети, както и възможностите за осъществяване на маркетингов микс за предлагане на продукта „територия“ на широка гама от заинтересовани лица и потребители.

Всички участници в четиридневното посещение в Италия взеха активно участие и допринесоха за успешната реализация на тази първа среща, с която стартират дейностите за установяване на бъдещо транснационално сътрудничество.