Днес е Международният ден за опазване на паметниците на културата

На днешната дата отбелязваме Международния ден за опазване на паметниците на културата.

Днес е Международният ден за опазване на паметниците на културата

18 април се чества по решение на ЮНЕСКО от 1984 година. Този ден е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата.
Сред българските паметници, вписани в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство на са Мадарският конник, Рилският манастир, Казанлъшката гробница, град Несебър, Боянската църква.

Паметник на културата, съгласно Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ) в България (отменен с влизането в сила на Закона за културното наследство от 2009 г.), е всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава обществена значимост. След 2009 г. терминът е заместен с „културна ценност”.

Националният институт за паметници на културата (НИПК) към Министерството на културата упражнява ръководство и надзор по издирването, изучаването и опазването на паметниците на културата и по музейното дело.