Извършена е промяна в обхвата на избирателните секции и на местата за гласуване в Добрич

Община град Добрич уведомява жителите, че във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Изборния кодекс и заповед на кмета на Община град Добрич е извършена промяна в обхвата на избирателни секции и на места за гласуване, както следва:

Извършена е промяна в обхвата на избирателните секции и на местата за гласуване в Добрич

Избирателите от секции № 005, 011, 012, 013, които досега са гласували в ЕГ „Гео Милев“, поради извършваните ремонтни дейности в училището, ще гласуват в Основно училище „Стефан Караджа“.