Свободни работни места в Добрич на 16 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 16 април

ДБТ - ДобричИнспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше       2

Асистент-продавач, Образование - Висше     1

Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)    1

Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-рехабилитатор)      1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)    5

Лекар, Образование - Висше / Медицина     6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)     3

Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1

Общ работник, Образование - Начално     3

Транжор, Образование - Начално,Основно1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно1

Общ работник, Образование - Начално,Основно4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно35

Помощник-готвач, Образование - Основно2

Сервитьор, Образование - Основно1

Камериер/камериерка, Образование - Основно2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно1

Пакетировач, Образование - Основно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно3

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно1

Готвач, Образование - Основно3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно23

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно1

Портиер, Образование - Основно2

Общ работник, Образование - Основно47

Работник, озеленяване, Образование - Основно2

Сервитьор, Образование - Основно15

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно3

Гладач, Образование - Основно1

Общ работник, Образование - Основно1

Общ работник, Образование - Основно2

Готвач, Образование - Основно8

Гладач, Образование - Основно1

Продавач-консултант, Образование - Основно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно10

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно5

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно1

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)1

Общ работник, Образование - Основно,Начално1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално3

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Основно,Начално1

Колач, животни, Образование - Основно,Начално1

Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално4

Общ работник, Образование - Основно,Средно1

Общ работник, Образование - Основно,Средно10

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно4

Общ работник, Образование - Основно,Средно5

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно1

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно10

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно4

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно13

Готвач, Образование - Основно,Средно1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно4

Готвач, Образование - Основно,Средно2

Шлосер, Образование - Основно,Средно2

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно9

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно3

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно5

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно2

Готвач, Образование - Средно2

Сервитьор, Образование - Средно12

Сервитьор, Образование - Средно5

Санитар, Образование - Средно2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно1

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно2

Пиколо, Образование - Средно4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно5

Сервитьор, Образование - Средно10

Готвач, Образование - Средно4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно6

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно9

Администратор, хотел, Образование - Средно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно5

Сервитьор, Образование - Средно4

Готвач, Образование - Средно5

Барман, Образование - Средно4

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Готвач, Образование - Средно4

Продавач-консултант, Образование - Средно30

Камериер/камериерка, Образование - Средно5

Продавач-консултант, Образование - Средно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно8

Касиер, Образование - Средно20

Администратор, хотел, Образование - Средно2

Барман, Образование - Средно1

Сервитьор, Образование - Средно2

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно2

Сараф, Образование - Средно3

Готвач, Образование - Средно5

Майстор-готвач, Образование - Средно1

Стругар, Образование - Средно1

Камериер/камериерка, Образование - Средно5

Домашна помощница, Образование - Средно1

Камериер/камериерка, Образование - Средно4

Готвач, Образование - Средно5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно16

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно1

Администратор, хотел, Образование - Средно4

Сервитьор, Образование - Средно3

Помощник-готвач, Образование - Средно8

Барман, Образование - Средно2

Мениджър, туризъм, Образование - Средно1

Сервитьор, Образование - Средно4

Пекар, Образование - Средно2

Сервитьор, Образование - Средно10

Готвач, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно1

Администратор, хотел, Образование - Средно2

Барман, Образование - Средно8

Помощник-готвач, Образование - Средно2

Готвач, Образование - Средно18

Сервитьор, Образование - Средно4

Помощник-готвач, Образование - Средно5

Сервитьор, Образование - Средно3

Спасител, басейн, Образование - Средно1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно6

Дърводелец, Образование - Средно1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно4

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно1

Касиер, Образование - Средно7

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно5

Барман, Образование - Средно1

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Сервитьор, Образование - Средно2

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Пиколо, Образование - Средно1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно4

Монтажник, дограма, Образование - Средно2

Шофьор, линейка, Образование - Средно1

Сладкар, Образование - Средно3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно57

Администратор, хотел, Образование - Средно3

Продавач-консултант, Образование - Средно1

Пиколо, Образование - Средно6

Сервитьор, Образование - Средно10

Продавач-консултант, Образование - Средно1

Месач, Образование - Средно1

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно1

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)1

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)2

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше1

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше5

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж1

Запойчик, Образование - Средно,Основно1

Готвач, Образование - Средно,Основно2

Шивач, Образование - Средно,Основно4

Заварчик, Образование - Средно,Основно2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно3

Сервитьор, Образование - Средно,Основно3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно15

Стругар, Образование - Средно,Основно1

Заварчик, Образование - Средно,Основно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно3

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно3

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно5

Готвач, Образование - Средно,Основно4

Гладач, Образование - Средно,Основно2

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно5

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж5

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист, Образование - Без образование1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)1

Крояч, текстил, Образование - Основно5

Портиер, Образование - Основно,Средно1

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно5

Склададжия, Образование - Средно1

Организатор, производство, Образование - Средно1

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално2

Продавач-консултант, Образование - Средно1