Свободни работни места в Добрич на 15 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 15 април

ДБТ - Добрич
Младсжки работник, Образование - Висше        1

Асистент-продавач, Образование - Висше         1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше        2

Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)       1

Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-рехабилитатор)      1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)     5

Лекар, Образование - Висше / Медицина     6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)     3

Общ работник, Образование - Начално      3

Транжор, Образование - Начално,Основно        1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно      3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно         10

Общ работник, Образование - Начално,Основно       4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно        2

Портиер, Образование - Основно       2

Работник, озеленяване, Образование - Основно      2

Сервитьор, Образование - Основно        1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     5

Общ работник, Образование - Основно     48

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно       1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       4

Сервитьор, Образование - Основно      15

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       35

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       23

Готвач, Образование - Основно      3

Помощник-готвач, Образование - Основно       2

Гладач, Образование - Основно       1

Общ работник, Образование - Основно      2

Общ работник, Образование - Основно       1

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно      10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       1

Камериер/камериерка, Образование - Основно       2

Готвач, Образование - Основно       8

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно       1

Пакетировач, Образование - Основно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10

Продавач-консултант, Образование - Основно     1

Гладач, Образование - Основно     1

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно      5

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)      1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално      3

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Основно,Начално      1

Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално      4

Колач, животни, Образование - Основно,Начално      1

Общ работник, Образование - Основно,Начално       1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно      4

Общ работник, Образование - Основно,Средно       10

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно     3

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно       1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно     2

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно      3

Общ работник, Образование - Основно,Средно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно        14

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       10

Общ работник, Образование - Основно,Средно      5

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно      8

Шлосер, Образование - Основно,Средно      2

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно      10

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно      2

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно      2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно       2

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно      5

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно     3

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно      1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      10

Готвач, Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно      5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      6

Сервитьор, Образование - Средно      3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно       1

Пиколо, Образование - Средно       4

Сервитьор, Образование - Средно       10

Готвач, Образование - Средно        5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно      4

Пиколо, Образование - Средно      2

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно      2

Барман, Образование - Средно     4

Камериер/камериерка, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно       12

Майстор-готвач, Образование - Средно       1

Готвач, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно       2

Барман, Образование - Средно        2

Домашна помощница, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Касиер, Образование - Средно     20

Готвач, Образование - Средно      4

Стругар, Образование - Средно     1

Администратор, хотел, Образование - Средно      4

Камериер/камериерка, Образование - Средно     4

Сараф, Образование - Средно     3

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      16

Готвач, Образование - Средно     4

Помощник-готвач, Образование - Средно     8

Камериер/камериерка, Образование - Средно      5

Мениджър, туризъм, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      10

Готвач, Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно      4

Помощник-готвач, Образование - Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       1

Администратор, хотел, Образование - Средно       2

Барман, Образование - Средно       9

Помощник-готвач, Образование - Средно        5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно        4

Сладкар, Образование - Средно      3

Спасител, басейн, Образование - Средно       1

Помощник-готвач, Образование - Средно       2

Сервитьор, Образование - Средно      3

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно     4

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно       6

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      1

Дърводелец, Образование - Средно      1

Касиер, Образование - Средно        7

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно       1

Сладкар, Образование - Средно       1

Барман, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      4

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Шофьор, линейка, Образование - Средно       1

Готвач, Образование - Средно      18

Пекар, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно     10

Монтажник, дограма, Образование - Средно     2

Пиколо, Образование - Средно     7

Санитар, Образование - Средно     2

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно      7

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно     1

Администратор, хотел, Образование - Средно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     60

Месач, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)     3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)      1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж       10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)       2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)      1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)      1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)      1

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)      2

Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)      1

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)      1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше     1

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше      5

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж      1

Заварчик, Образование - Средно,Основно      2

Запойчик, Образование - Средно,Основно      1

Гладач, Образование - Средно,Основно      2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно       3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10

Шивач, Образование - Средно,Основно      4

Готвач, Образование - Средно,Основно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно      3

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно     6

Стругар, Образование - Средно,Основно      1

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно      3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно        15

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно       5

Готвач, Образование - Средно,Основно      4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     1

Пакетировач, Образование - Средно,Основно      1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно      3

Заварчик, Образование - Средно,Основно      1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж      5

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж      5

Филиал Балчик

Чистач/ ХигиенистБез образование      1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)      1

Крояч, текстил, Образование - Основно     5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно      5

Портиер, Образование - Основно,Средно     1

Склададжия, Образование - Средно     2

Организатор, производство, Образование - Средно       1

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )       1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно      3

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно     1