Петиция старото военно летище да стане индустриален парк организират в Добрич

Петицията е организирана от сдружението с нестопанска цел “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”.

Петиция старото военно летище да стане индустриален парк организират в Добрич

Тя предвижда изграждането на Индустриален парк в Добрич до 2025 година на територията на бившето военно летище в града. Подписката към петицията е стартирала на 7 април.
Сдружението “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” има готов идеен проект за изграждането на Индустриалния парк. Планира се той да бъде реализиран на два етапа. 

Предвижда се прецизно организиране в различни зони,  според видовете бизнес дейности и заявеният инвеститорски интерес. 

Първият етап ще включва изграждане на две зони. Първа зона – Областен Експо Център „Добрич“ от 420 декара, включващ  панаирна и логистична зона, високотехнологичен инкубатор, интермодален терминал, митница, силози и зърнен терминал. Втората зона с площ до 280 декара ще представлява индустриален парк с урбанизирани индустриалните терени снабдени с изцяло изградена вътрешна и външна инфраструктура - пътища, достъп до железопътна линия, електропровод, канал, газопровод, водопровод и оптичен кабел.

Вторият етап ще включва изграждането на модерно международно летище в близост до Индустриалния парк в Добрич чрез ПЧП (със стратегически инвеститор) или чрез кандидатстване по ЕФРР (ОП програми).

В петицията още пише, че след приключването й, тя ще бъде изпратена до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на финансите, Националната компания индустриални зони, Областната администрация в Добрич, Общински съвет - Добрич, кмета на Община Добрич Йордан Йорданов и до всички депутати от града. 

В подписката председателят на СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ д-р инж. Дойчин Ников пише: „Според икономически анализ, ако Община град Добрич или Област Добрич реализира интермодален терминал на територията на бившето военно летище, това би осигурило приход за 10 години. Цифрите показват съгласно изработен от нас икономически анализ, че това са над 800 млн. лв., което показва, че е рентабилно една такава инвестиция в интермодален терминал, който в зависимост от зоната няма да струва повече 30 млн. – 35 млн. евро. В Румъния има градове, които са направили такива логистични зони с мащаб от 3000 – 4000 дка. Тези градове са взели от Европейския регионален фонд за развитие по 200 млн. – 300 млн. евро. за изграждане на подобни индустриални паркове. Община Добрич има идея за превръщането на бившето военно летище край града в транспортен логистичен център отдавна. Такава идеята беше представена още в началото на мандата на сегашния кметски екип.

От тогава се търсят оперативни възможности за разработване на проект и неговото осъществяване. С тази цел в гр.Добрич пред специалисти и представители на институции от СНЦ „КЧИЗ“ още януари 2018 година беше представен проект за логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа. Като за гр.Добрич „Клъстер Черноморска икономическа зона“ конкретно предложи създаване на интермодален терминал и Индустриален парк - Добрич на територията на бившето военно летище край града, проекта беше подкрепен от Община Добрич и Областна администрация Добрич.“

В петицията д-р инж. Дойчин Ников споделя още, че много граждани и фирми от Добрич лично са се свързали с СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” и са заявявали решително нуждата от нов индустриален парк за икономиката на град Добрич и областта.

Петицията може да подпишете (ТУК)