Двойки с репродуктивни проблеми от Добрич могат да кандидатстват за финансово подпомагане

Община град Добрич информира, че започва кандидатстването за финансово подпомагане за 2019 година на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на общината.

Двойки с репродуктивни проблеми от Добрич могат да кандидатстват за финансово подпомагане

Срокът за подаване на заявителни документи е от 10.04.2019 г. до 10.05.2019 г. включително.
Място за подаване на документи: „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1 в сградата на Община град Добрич.

Припомняме, че за да получат финансово подпомагане за извършване на ин витро процедури, двойките следва да отговарят на следните критерии:

· да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;

· да нямат задължения към Община град Добрич;

· да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;

· да са пълнолетни;

· да са завършили средно образование;

· да не са осъждани за престъпления от общ характер;

· да не са поставени под запрещение;

· да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич;

· да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала;

· да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен;

· да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI;

· да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич ;

· възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич да съответства на Наредба № 28/20.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.

Новост през тази година е значителното улесняване на кандидатите относно документацията, която следва да предоставят при подаване на заявление. Предвижда се извършване на служебна справка за всяка необходима информация, налична в информационните масиви на Община град Добрич.

Необходимите документи за кандидатстване и Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич може да намерите на официалната страница на Община град Добрич.

Телефон за контакти: 0876 10 30 17 – Фатма Капитанова – Дирекция „Хуманитарни дейности”.