Инициативата „Да спортуваме заедно“ на Община Добричка ще се проведе в Дончево и Карапелит

Община Добричка организира и финансира Общински спортен празник „Да спортуваме заедно“ 2019 г., под мотото „Не на насилието и агресията в училищата“ , който е част от Плана за дейности на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“.

Инициативата „Да спортуваме заедно“ на Община Добричка ще се проведе в Дончево и Карапелит

Празникът ще се проведе на два етапа:1. На 19.04.2019 г. на стадиона в село Дончево от 10.00 часа с дисциплина мини футбол.

2. На 20.04.2019 г. на стадион с. Карапелит и спортна площадка с.Карапелит от 09.30 ч. с дисциплини: лека атлетика, волейбол, тенис на маса и шах.

Празникът се провежда под патронажа на кмета на община Добричка-инж.Тошко Петков и с участието на всички общински училища.