Рехабилитират участъци от водопроводната мрежа в три села в община Тервел

Рехабилитират участъци от водопроводната мрежа в селата Зърнево, Нова Камена и Безмер, съобщиха от Община Тервел.

Рехабилитират участъци от водопроводната мрежа в три села в община Тервел

На 29 март са открили строителната площадка, която е по проект за рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в трите села. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони по договор, подписан в средата на 2018 г. Общата стойност на дейностите в селата Зърнево, Нова Камена и Безмер е 3 422 000 лв.Най-голяма е инвестицията в с. Зърнево, където живеят над 1 200 души. Новата водопроводна инфраструктура ще бъде положена по двете най-дълги улици в селото – „Втора“ и „Трета“. Общата дължина на новия водопровод е предвидено да бъде 3 500 метра.

Общо 223 имота в селото ще бъдат присъединени към обновеното трасе, посредством нови сградни отклонения. Проектът предвижда и пълно преасфалтиране на двете улици. Площта на новите асфалтови настилки е предвидено да бъде 19 200 кв.м.  Общата стойност на инвестицията за с. Зърнево е 2  175 000 лв.

В село Нова Камена ремонтът е фокусиран върху улиците „Втора“ и „Шеста“, където общата дължина на новия водопровод ще бъде с размер 1025 м. Общо 59 домакинства ще имат нови сградни отклонения, които ще ползват вода от новия водопровод. Освен това е предвидено да бъдат преасфалтирани изцяло двете улици, като новите асфалтови настилки ще бъдат 8 339 кв.м. Стойността на дейностите в с. Нова Камена възлиза на 668 700 лв. 

За село Безмер е предвиден ремонт на подземна и надземна инфраструктура на улица „Трета“, където дължината на трасето е 828,5 м. 41 имота ще имат нови сградни отклонения. Площта на новата асфалтова настилка ще бъде 5 860 кв.м. 502 920 лева е размерът на инвестираните средства в село Безмер. 

От Община Тервел припомнят, че през предходния програмен период, отново чрез проект по ПРСР, са подменили водопровода по ул. “Първа“ на с. Безмер – 1890 метра, а през тази година ще бъде преасфалтирана изцяло улицата в селото.

В селата Зърнево, Безмер и Нова Камена живеят общо 2800 души.