Програма на кампанията "Бъди здрав", която ще се проведе в Добрич от 7 до 12 април

За четвърта поредна година Община Добрич организира кампанията „Бъди здрав“ от 7 до 12 април.

Програма на кампанията "Бъди здрав", която ще се проведе в Добрич от 7 до 12 април

Кампанията е посветена на Световния ден на здравето - 7 април и включва различни инициативи, които целят да приобщят добричлии към здравословен начин на живот. 
ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ „БЪДИ ЗДРАВ” 7 - 12 АПРИЛ 2019 г.

7 април

10.00 ч.
Eко - поход - Старт на кампанията „Бъди здрав“ с 5 минутно раздвижване с активисти на Младежки център град Добрич
Място: Сборен пункт – Младежки център
Финал: Зоопарк – Забавни игри за участниците в похода
Организатори: Община град Добрич, Младежки център 

8 април

от 9:00 до 12:00 ч.
Екипна супервизия „Подходи за решаване на професионални проблеми на специалистите по здравни грижи в детските ясли“
Място : Община град Добрич Бизнес зала
Организатори: Община град Добрич, Лумос

от 10:30 до 11:30 ч.
Спортни празници в Детски градини „Движението е здраве“
Детска градина № 7 „Пролет”, Детска градина № 23 „Звездица” 
Място : ДГ № 7 и ДГ № 23 
Организатори: Община град Добрич

от 12:00 до 13:00 ч.
Обучение „Първа долекарска помощ“ на педагогически, медицински и помощен персонал
Място: Детска градина № 24  „Приказен свят“
Организатори: Община град Добрич, БЧК, 

9 април

9.00.-13.00 ч.
Психологични консултации в Център по Психично здраве „Д-р Петър Станчев“
телефон за записване: 058 622 645
Място: ЦПЗ „Д-р П. Станчев
Организатори: Община град Добрич,, ЦПЗ „Д-р П.Станчев“

11.00 – 11.30 ч.
„Сладки изкушения“ – модул „Сладкарство“ към Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ЦПЗ „Д-р Петър Станчев“
Място: ЦПЗ „Д-р П. Станчев
Организатори: Община град Добрич, ДЦПЛУ към ЦПЗ „Д-р П. Станчев

10.00 ч.
Празник на Витамините в Детските ясли 
Място: Детски ясли 
Организатори: Община град Добрич 

10.00 ч.
Лекция за здравословно хранене, прожекция на филм и брошури за потребителите на Домашен социален патронаж и Пенсионерските клубове 
Място: Регионална Библиотека „Дора Габе“ 
Организатори: Община град Добрич, РЗИ 

12.00 – 14.00 ч.
Водата –дарява живот на клетките
Място: площад „Стария орех“ пред входа на МЦ
Организатори: Община град Добрич, МЦ - Добрич

10 април

10.00 ч.
Приложно колоездене – участват ученици от ОУ „Ст. Караджа“, СУ „Д. Талев“, СУ „П. Р. Славейков“, СУ „ Св. К. и Методий“, ПМГ „Иван Вазов“
Място: Площадка пред СЗ „Добротица“
Организатори: Община град Добрич, Съюз на Българските автомобилисти

Час: 10.00 ч.
„Здрави и силни” – спортен турнир на учениците от четвърти клас при СУ „Климент Охридски”и ОУ „Панайот Волов” и ОУ „Йордан Йовков“
Място: СУ „Климент Охридски”. ОУ „Панайот Волов” ОУ „Йордан Йовков“
Организатори: Община град Добрич, 

13.30 ч.
Библиотерапия с потребители на ЦПЗ „Д-р Петър Станчев”
Място: Регионална библиотека „Дора Габе”
Организатори: Регионална библиотека „Дора Габе”, ЦПЗ „Д-р Петър Станчев”

11 април

10.30 ч.
Забавни игри с потребителите на Дом стари хора
Място: Дом стари хора
Организатори: Община град Добрич, ДСХ

9.00.- 13.00 ч.
Психологични консултации в Център по Психично здраве „Д-р Петър Станчев“
телефон за записване: 058 622 645
Място: ЦПЗ „Д-р П. Станчев
Организатори: Община град Добрич,, ЦПЗ „Д-р П. Станчев“

13.00 – 15.00 ч.
Спортно ориентиране за ученици на възраст 12,14 и 16 години от училища на град Добрич
Място:Градски парк „ Свети Георги“
Начало: СК „Изида“ Финал ресторант „Лебед“
Организатори: Община град Добрич, Спортен клуб по ориентиране „Добротица“

12 април

11.00 ч.
Семинар на тема: „Лице в лице с психичното разстройство“ – лектор консултант психолог Мария Няголова
Място: ЦПЗ „Д-р П. Станчев“ - зала дневен стационар
Организатори: Община град Добрич, ЦПЗ „Д-р П. Станчев

14.00 ч.
Практикум: „Спешни състояния“ – участват медицински специалисти от здравни кабинети на училища и детски градини 
Място : Община град Добрич, зала на Общински съвет
Организатори: Община град Добрич, ДКЦ I

08 – 12 април

от 08:00 до 10:00 ч.
Дни на отворени врати в ДКЦ І
Дермато – венерологичен кабинет – безплатни прегледи с цел профилактика на кожно заболяване „Акне“
Телефон за предварително записване: 058/601 474
Място: ДКЦ І, кабинет № 320
Организатор: ДКЦ І

09 – 11 април

13.00 – 15.00 ч.
Дни на отворени врати в ДКЦ ІІ
Д-р Валери Веселинов /хирург/ - безплатни ехографски прегледи на млечна жлеза 
Телефон за предварително записване: 058/ 604 574
Място: ДКЦ ІІ, кабинет 316 А  
Организатор: ДКЦ ІІ

08 – 12 април по предварителна заявка
Презентация „Единство на духовна и физическа красота в Древногръцкото изкуство”
Място: Художествена галерия
Организатор: Художествена галерия

08 – 12 април
Витрини с библиотечни документи на тема: „Рискови фактори за Вашето здраве“ 
Място :Книгозаемане и обща читалня
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе”

Съпътстващи дейности:

5 април

„Алея на здравето“ – табели с нови здравни съвети, в Градския парк. „Свети Георги“

от 13:00 до 14:00 ч.
Дни на отворени врати в ДКЦ І
Профилактика на Ортопедични заболявания на дланите и ходилата 
Телефон за предварително записване: 058/601 474
Място: ДКЦ І, кабинет №204
Организатор: ДКЦ I