Свободни работни места в Добрич на 5 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 5 април

ДБТ - ДобричКамериер/камериерка, хотел     2

Асистент-продавач, Образование - Висше     1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше     2

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")      1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")      1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)     1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки     3

Лекар, Образование - Висше / Медицина     6

Социален работник за работа с лица с увреждания, Образование - Висше / Социална работа и консултиране (професионална област-социални,стопански и правни,педагогически науки)      1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа и консултиране (Социални дейности,социална педагогика,психология,педагогика)     1

Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Фризьорски и козметични услуги (Фризьорство)      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно    2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10

Общ работник, Образование - Начално,Основно     5

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно     5

Продавач-консултант, Образование - Основно     1

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно      1

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно     5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      39

Готвач, Образование - Основно      8

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно     25

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5

Общ работник, Образование - Основно        1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    4

Шивач, обувки, Образование - Основно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     1

Общ работник, Образование - Основно     53

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно     10

Общ работник, Образование - Основно     1

Общ работник, Образование - Основно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    2

Гладач, Образование - Основно     1

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)   4

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)     1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално       3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      15

Шлосер, Образование - Основно,Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно     4

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4

Шивач, Образование - Основно,Средно     3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно      4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно       2

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно      1

Общ работник, Образование - Основно,Средно      5

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      10

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно     3

Общ работник, Образование - Основно,Средно     10

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно     2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно     3

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно     8

Монтажник, дограма, Образование - Средно     2

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно     4

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Шофьор, линейка, Образование - Средно     1

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно     1

Продавач, разносна търговия, Образование - Средно     1

Месач, Образование - Средно      1

Пиколо, Образование - Средно    7

Сервитьор, Образование - Средно      10

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно      27

Сервитьор, Образование - Средно    10

Пекар, Образование - Средно     2

Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно    1

Продавач-консултант, Образование - Средно    1

Готвач, Образование - Средно    4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно    2

Сервитьор, Образование - Средно       5

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Сараф, Образование - Средно     5

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно     4

Готвач, Образование - Средно      6

Барман, Образование - Средно    2

Сервитьор, Образование - Средно    2

Пиколо, Образование - Средно    2

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно    5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     5

Готвач, Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      10

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно    10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     6

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      10

Продавач-консултант, Образование - Средно    2

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     1 

Сервитьор, Образование - Средно     2

Касиер, Образование - Средно     20

Мениджър, туризъм, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно    10

Готвач, Образование - Средно   2

Готвач, Образование - Средно    2

Камериер/камериерка, Образование - Средно    3

Готвач, Образование - Средно    4

Администратор, хотел, Образование - Средно     6

Помощник-готвач, Образование - Средно      3

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     1

Барман, Образование - Средно     5

Сервитьор, Образование - Средно   3

Готвач, Образование - Средно     5

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно     6

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1

Дърводелец, Образование - Средно     1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      2

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно     5

Сладкар, Образование - Средно      1

Склададжия, Образование - Средно     1

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно     1

Касиер, Образование - Средно      10

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно    5

Опаковач, Образование - Средно     2

Спасител, басейн, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно     5

Администратор, хотел, Образование - Средно    2

Помощник-готвач, Образование - Средно    5

Барман, Образование - Средно     1

Помощник-готвач, Образование - Средно    2

Санитар, Образование - Средно     2

Барман, Образование - Средно      10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно    3

Сладкар, Образование - Средно    3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     70

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)     3

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)     2

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)     1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)     1

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)    2

Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)     1

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация      4

Огняр, Образование - Средно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и обслужване и поддържане на газови съоръжения и инсталации.)      1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги    2

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше     1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше     2

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше     5

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж    2

Пакетировач, Образование - Средно,Основно    1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно     10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно     3

Запойчик, Образование - Средно,Основно     2

Заварчик, Образование - Средно,Основно    3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно    15

Готвач, Образование - Средно,Основно    2

Стругар, Образование - Средно,Основно     1

Заварчик, Образование - Средно,Основно      1

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно    3

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно       10

Готвач, Образование - Средно,Основно     1

Готвач, Образование - Средно,Основно     4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3

Сервитьор, Образование - Средно,Основно    7

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3

Шивач, Образование - Средно,Основно    5

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)      1

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше     1

Филиал Балчик

Крояч, текстил, Образование - Основно     5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно      5

Портиер, Образование - Основно,Средно     1

Склададжия, Образование - Средно     2

Организатор, производство, Образование - Средно     1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно    3

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно      1