Засаждат нови 20 дървета в централна градска част и в междублокови пространства

Заради изграждането на новите тротоари ще бъдат премахнати 16 дървета по ул. „Кирил и Методий“


Засаждат нови 20 дървета в централна градска част и в междублокови пространства

Община Добрич ще засади нови 20 дървета в централна градска част и в междублокови пространства, съобщават от кметството. Целта е да подобрят облика и до допринесат за разнообразие в зелената система на града.
Предстои премахването на 16 дървета, тъй като тяхното разположение и коренната им система възпрепятстват изграждането на новите тротоари. Това ще стане във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община град Добрич. 16-те дървета се намират по протежението на ул. „Кирил и Методий“. Дейностите са свързани и с чл. 43 от Наредбата, според който растителността се премахва при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект.