Свободни работни места в Добрич на 4 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 4 април

ДБТ - Добрич
Камериер/камериерка, хотел      3

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше       2

Асистент-продавач, Образование - Висше      1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")     1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")      1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)      1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки       3

Лекар, Образование - Висше / Медицина     6

Социален работник за работа с лица с увреждания, Образование - Висше / Социална работа и консултиране (професионална област-социални,стопански и правни,педагогически науки)     1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10

Общ работник, Образование - Начално,Основно      5

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно      5

Шивач, обувки, Образование - Основно     3

Общ работник, Образование - Основно       2

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно      10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1

Общ работник, Образование - Основно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     5

Продавач-консултант, Образование - Основно    1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     4

Гладач, Образование - Основно     1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     39

Готвач, Образование - Основно    8

Общ работник, Образование - Основно      53

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно     1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно     25

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно    5

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)     4

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално     3

Общ работник, Образование - Основно,Средно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     15

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно    4

Шлосер, Образование - Основно,Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно    4

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно     8

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно     4

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно       3

Шивач, Образование - Основно,Средно    3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно      2

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно    2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно    10

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно      2

Общ работник, Образование - Основно,Средно     10

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно     3

Сервитьор, Образование - Средно     10

Месач, Образование - Средно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно     5

Продавач-консултант, Образование - Средно    1

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Пекар, Образование - Средно      2

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Барман, Образование - Средно     6

Готвач, Образование - Средно      32

Сервитьор, Образование - Средно    10

Сараф, Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, Образование - Средно     4

Сервитьор, Образование - Средно    3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    6

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно     10

Готвач, Образование - Средно      5

Готвач, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    5

Шофьор, линейка, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно    2

Касиер, Образование - Средно     20

Барман, Образование - Средно    2

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Сладкар, Образование - Средно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      70

Администратор, хотел, Образование - Средно    7

Сервитьор, Образование - Средно      10

Пиколо, Образование - Средно     10

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно      4

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно     1

Спасител, басейн, Образование - Средно     1

Сладкар, Образование - Средно      1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно     5

Барман, Образование - Средно     1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно     6

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно     1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно     3

Склададжия, Образование - Средно     1

Мениджър, туризъм, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно    3

Готвач, Образование - Средно     4

Касиер, Образование - Средно     10

Опаковач, Образование - Средно      2

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно      5

Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно      1

Дърводелец, Образование - Средно      1

Администратор, хотел, Образование - Средно      3

Камериер/камериерка, Образование - Средно      5

Санитар, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно      5

Помощник-готвач, Образование - Средно      3

Сервитьор, Образование - Средно     5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     1

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Помощник-готвач, Образование - Средно       2

Барман, Образование - Средно      10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно      3

Помощник-готвач, Образование - Средно     5

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)     3

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)     2

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)     2

Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)     1

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация     4

Огняр, Образование - Средно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и обслужване и поддържане на газови съоръжения и инсталации.)    1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги      2

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше      2

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше    5

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше     1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3

Общ работник, Образование - Средно,Основно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно       2

Шивач, Образование - Средно,Основно     5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно     10

Сервитьор, Образование - Средно,Основно    3

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно     10

Готвач, Образование - Средно,Основно      4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно     8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     2

Готвач, Образование - Средно,Основно      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно     15

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно     3

Запойчик, Образование - Средно,Основно     2

Стругар, Образование - Средно,Основно    1

Пакетировач, Образование - Средно,Основно     1

Заварчик, Образование - Средно,Основно    3

Заварчик, Образование - Средно,Основно    1

Готвач, Образование - Средно,Основно    1

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)     1

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше      1

Филиал Балчик

Крояч, текстил, Образование - Основно    5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно     5

Портиер, Образование - Основно,Средно    1

Организатор, производство, Образование - Средно     1

Склададжия, Образование - Средно    2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика    1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно     3