В обучение за връчване на съдебни книжа се включиха кметове и кметски наместници от община Балчик

Обучението са организирали от Районния съд в Балчик, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Добрич.

В обучение за връчване на съдебни книжа се включиха кметове и кметски наместници от община Балчик

Присъстващите са се запознали с последните изменения в Гражданския процесуален кодекс, свързани с особеностите при връчване чрез залепване на уведомление, което се прилага, когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението.Председателят на Районния съд в Балчик съдия Ивелина Велчева е обяснила пред аудиторията как трябва да бъдат оформени документите по призоваване и разписките за връщане, къде е най-удачно да се залепи уведомлението и как се изчисляват сроковете, в които преди това трябва да бъдат направени три посещения на адреса.

20 кметове и кметски наместници от община Балчик са взели участие в срещата. Те са коментирали какви затрудненият срещат при връчването на съдебни книжа по този ред. В отговор са получили практически съвети от призовкаря при Районния съд в Балчик Добринка Жекова, която е представила случаи от своята дългогодишна практика.

Съдия Ивелина Велчева е споделила, че с проведеното обучение в Районен съд Балчик се надява да подобри взаимоотношенията си с представителите на местната власт в малките населени места, които имат законовото задължение да връчват съдебни съобщения и призовки. Подчертала е, че своевременното връчване на съдебни книжа е гаранция за защита на правата и интересите на гражданите, участници в съдебния процес, както и предпоставка за разглеждане на делата в разумни срокове.