Министър Красимир Вълчев инспектира ремонтните дейности в гимназията в Ген. Тошево

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети днес Генерал Тошево, съобщават от Общината.

Министър Красимир Вълчев инспектира ремонтните дейности в гимназията в Ген. Тошево

По време на визитата си той инспектира строително-монтажните работи, които текат по сградата на професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“. Заедно с директора Кристиана Иванова министърът провери на какъв етап са дейностите по въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяването на кабинетите в гимназията. Освен това Красимир Вълчев се срещна с учителския колектив и ученическия съвет към училището.
След посещението в професионалната гимназия министърът, съпроводен от кмета на Общината Валентин Димитров, се срещна със служители, ангажирани в сферата на образованието от училищата и детските градини в Генерал Тошево. Основен акцент в дискусията бяха новостите в образователната политика и намерението на държавата да минимизира риска от ранно отпадане от образователната система. Красимир Вълчев посочи, че в момента приоритет пред МОН е обезпечаването с кадри на училищата в по-малките и отдалечени региони на страната. Той апелира за по-интензивен диалог между училищата, общините и родителите, с цел създаване на благоприятен климат както за учебния процес, така и за превенция от системни нарушения от страна на деца и младежи от уязвимите групи. 

Обсъдени бяха още делегираните бюджети и посещаемостта в защитените училища. Кметът Валентин Димитров взе отношение по въпроса и коментира, че въпреки трудностите образованието винаги е било водещ приоритет в Общината, като това обуславя не само добрите условия за работа на педагозите, но и последващите резултати.

Министър Красимир Вълчев остана очарован от дървената пластика, която кметът му връчи за спомен от Община Генерал Тошево.