Първо обучение на ученици по забавно програмиране с робота Финч се проведе в библиотеката

11 ученици от СУ „П. Р. Славейков“ участваха в първото обучение по програмиране с робота Финч /Finch/ в регионална библиотека „Дора Габе“.

Първо обучение на ученици по забавно програмиране с робота Финч се проведе в библиотеката

Това стана по проект „GENERATION CODE”, подкрепен от Посолството на САЩ и фондация „Глобални библиотеки – България“, в който участва РБ „Дора Габе“. В обучението, проведено от Димитър Георгиев, бяха използвани десет роботчета Финч. Те представляват нов тип роботи за компютърно моделиране и информатика, предназначени да подпомагат овладяването на различни езици за програмиране от детска аудитория. 

В учебната програма намериха място темите: Изчислителни игри. Фокуси с числа. Игри с думи; Цветна мозайка; Движения и повторения с и без Finch; Рисуване с Finch; Танци и ритми; Лабиринти с и без Finch. Поставяха се и се решиха задачи: по даден програмен код да се определи резултатът без компютър, отговаряне на въпроси по даден програмен код, определяне на блокове по даден резултат от програма и други. 


Програмната реализация на движението на робота бе усвоена от децата с лекота, предизвика интереса и разпали ентусиазма на младите програмисти от СУ „П. Р. Славейков”.

Курсът завърши с връчване на сертификат за преминато обучение по забавно програмиране с робата Финч по проект „GENERATION CODE“. Най-добре представилият се в обучението ученик е определен за участие в пролетен лагер по програмиране за напреднали, който ще се проведе от 3 до 6 април в учебната база на Министерство на труда и социалната политика.

Чрез този проект учениците направиха първите си стъпки в програмирането. Интересното и забавно занимание с робота Финч ще спомогне и ще ги мотивира да се насочат към компютърните науки, с възможност за бъдещо професионално развитие.

В края на обучението участниците и преподавателят изразиха голямото си задоволство от проведения курс и готовност за неговото продължаване. Много от учениците споделиха за желанието и на други деца да се включат в подобен курс.

Библиотеката се радва да бъде в помощ на подрастващите да развиват своите дигитални умения извън формалното образование, да насърчава тяхната креативността.